Αδιέξοδο προαναγγέλλει το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ λόγω διπλασιασμού των εγγραφόμενων νέων φοιτητών

Τον κίνδυνο απαξίωσης του εκπαιδευτικού του έργου επισημαίνει το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λόγω αδυναμίας να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που δημιουργεί η αύξηση των εγγραφόμενων νέων φοιτητών, κατά περίπου 100%.

Σε ψήφισμα που εξέδωσε η Συνέλευση του Τμήματος γνωστοποιεί ότι στους ήδη εγγεγραμμένους 225 φοιτητές/φοιτήτριες αναμένονται να εγγραφούν -μέσω των μετεγγραφών- περίπου άλλοι 200, τονίζοντας ότι “το μέτρο αυτό οδηγεί το Τμήμα μας σε ουσιαστικό αδιέξοδο, αφού οι υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές (αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες εργαστηριακών ασκήσεων) παρέχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης 180 μόνο φοιτητών, ενώ το υπάρχον εκπαιδευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας της αφυπηρέτησης πολλών μελών ΔΕΠ και της μη πρόσληψης νέου μέλους από το 2010”.

“Το τμήμα Γεωπονίας είναι πρώτο στην κατάταξη μεταξύ των Γεωπονικών τμημάτων στην Ελλάδα και έχει υψηλές επιδόσεις και στις διεθνείς αξιολογήσεις αντίστοιχων τμημάτων” δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Τμήματος, αν. Καθηγητής Απόστολος Αποστολίδης, προσθέτοντας ότι τις συνέπειες της υπερβολικής αύξησης σε μετεγγραφόμενους φοιτητές καθιστά πιο έντονες το γεγονός ότι “έχουμε πολλά εργαστήρια, ενώ τα μαθήματα απαιτούν πολλά αναλώσιμα υλικά”.

Ως κυριότερο αίτημα για την αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας κατάστασης το Τμήμα προτάσσει -πέρα από τη διασφάλιση των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών και ικανοποιητικού αριθμού προσωπικού- την αποπεράτωση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, του κτιρίου του Τμήματος Γεωπονίας, στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ.

“Δεν ζητάμε να γίνει νέο κτίριο, αλλά να ολοκληρωθεί αυτό που έχει κτιστεί κατά τα 2/3” σημείωσε ο κ. Αποστολίδης, εξηγώντας ότι οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν σταματήσει λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης. Ο καθηγητής σημείωσε ότι το κτίριο ούτως ή άλλως θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι σε 3-4 χρόνια το κόστος χρηματοδότησης της κατασκευής του θα έχει αποσβεστεί, καθώς η απελευθέρωση των χώρων που στεγάζει σήμερα το Τμήμα Γεωπονίας, στο campus του ΑΠΘ, αμέσως θα σήμανε την ελάφρυνση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος από μέρος των ενοικίων, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, που σήμερα καταβάλλει για τη στέγαση τμημάτων του σε άλλους χώρους.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ