Ο ρόλος της ηλικίας του άνδρα στην αποβολή του εμβρύου

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Είναι γνωστό ότι η ηλικία της γυναίκας θεωρείται με βάση επιστημονικές έρευνες ως ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας εγκυμοσύνης.
Ωστόσο, πρόσφατα μια νέα μελέτη Γάλλων επιστημόνων προσέθεσε στα κριτήρια και την ηλικία των ανδρών.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την έρευνα που έκαναν σε δείγμα 5.000 εγκύων στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους, παρατήρησαν τη σχέση που έχει ο κίνδυνος για μία αποβολή, όχι μόνο με την ηλικία της γυναίκας αλλά και με την ηλικία του άνδρα. Ο κίνδυνος δηλαδή για μία αποβολή αυξανόταν όταν ο άνδρας ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία. Το δείγμα των ανδρών που εξετάστηκαν στην έρευνα ήταν ηλικίας μεταξύ 20 και 50 ετών. Όσον αφορά την ηλικία των γυναικών οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι έγκυες που ήταν σε ηλικία 40 ετών είχαν 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να χάσουν το παιδί από τις 25χρονες.

Όσον αφορά τώρα την ηλικία του άνδρα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος αποβολής της γυναίκας αυξανόταν κατά 27% όταν ο άνδρας ήταν μεγαλύτερος από 35 ετών ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι διπλασιαζόταν όσο έφτανε προς την ηλικία των 50 ετών. Με βάση αυτά τα στοιχεία οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τελικά η ηλικία του άνδρα παίζει σημαντικό ρόλο στις περιπτώσεις αποβολής της γυναίκας τους και δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας γυναικών.

Εκτός από αυτά βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τις χρωμοσωματικές ανωμαλίες, στις κυριότερες αιτίες των αποβολών περιλαμβάνονται η ασυμβατότητα των ομάδων αίματος ΑΒΟ και οι ανωμαλίες της μήτρας και του τραχήλου.