Βιβλιοπαρουσίαση “Ακουστικός σχεδιασμός χώρων” του Νίκου Τσινίκα