Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΑ