Ετήσια αύξηση εδόσων 3,17 δισ. από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ετήσια αύξηση εσόδων 3,175 δισ. ευρώ προβλέπεται να αποφέρουν στον προϋπολογισμό τα φορολογικά μέτρα του νομοσχεδίου, όπως προκύπτει από την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

 

Σύμφωνα με την έκθεση οι εκτιμήσεις για την απόδοση των φορολογικών μέτρων είναι οι ακόλουθες:

 

* 2,390 δισ. ευρώ από τις αλλαγές στον ΦΠΑ ( 795 εκατ. ευρώ για το 2015)

* 75,6 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου των ασφαλίστρων για τους κλάδους πυρός και αυτοκινήτου

* 410 εκατ. από την αύξηση του φόρου των επιχειρήσεων

* 48,5 εκατ. ευρώ από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων καθώς και από την αύξηση του φόρου από το 10% στο 13% για τα αυτοκίνητα με περισσότερα από 2.500 κυβικά κά.

* 251 εκατ. ευρώ από την αύξηση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ

* 445 εκατ. ευρώ από την αύξηση της προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις και τις άλλες νομικές οντότητες.