Το πάγωμα δαπανών κράτησε το πρωτογενές πλεόνασμα στα 1,3 δισ. ευρώ

Mειωμένο έλλειμμα εμφανίζει στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο κρατικός προυπολογισμός, καθώς σε ταμειακή βάση, το έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε στα 1,851 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.918 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

 

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 1,3 δισ. ευρώ παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσi (1,36 δισ. ευρω).

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 19.113 δισ. ευρώ, από 21.912 δισ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 21.470 δισ. ευρώ, από 24.151 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014.