Κατάρτιση για 1.840 ωφελούμενους από την ΟΚΕ

Προγράμματα κατάρτισης για 1.840 ωφελούμενους, εργοδότες, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα και Λάρισα πραγματοποιεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπής (ΟΚΕ).

 

Τα προγράμματα κατάρτισης με τίτλο: «Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και εργαλεία ενδυνάμωσης του κοινωνικού διαλόγου και της προληπτικής διαχείρισης της ενεργού γήρανσης», διάρκειας 100 ωρών, απευθύνονται σε στελέχη και υπαλλήλους συλλογικών φορέων καθώς και σε εργαζόμενους και εργοδότες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο.

Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΑΚΜΩΝ, καλώντας στο τηλέφωνο 210 -8691000 ή από την ιστοσελίδα του έργου http://www.active-ageing.gr/portal/.

Οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και χρηματική αποζημίωση.