Στα 300,064 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος το β’ τρίμηνο

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα 300,064 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο β’ τρίμηνο του 2015, από 317,527 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2014 και 317,401 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης πως οι φόροι που επιβάλλονται τόσο στο εισόδημα και την περιουσία, όσο και στην παραγωγή και τις εισαγωγές, ακολούθησαν αυξητική πορεία και το β’ τρίμηνο φέτος

Ειδικότερα, οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία ανήλθαν σε 5,287 δισ. ευρώ από 4,912 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2014 και 4,379 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2013. Αντίστοιχα, οι φόροι στην παραγωγή και τις εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 6,698 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2015, από 6,38 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2014 και 5,97 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2013.
Στο σκέλος των δαπανών, οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 5,304 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2015, από 5,298 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2014 και 5,646 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2013. Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 9,688 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο φέτος, από 9,571 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2014 και 9,745 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2013.