Κύπρος: Αρχίζει η αξιολόγηση της εφαρμογής του μνημονίου

ΦΩΤΟ: SOOC

ΦΩΤΟ: SOOC

Την όγδοη και προτελευταία αξιολόγηση της εφαρμογής του κυπριακού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, το οποίο ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2016, ξεκινούν σήμερα τα τεχνοκρατικά κλιμάκια της τρόικας, τα οποία βρίσκονται στη Λευκωσία.

Η αποστολή των διεθνών δανειστών θα παραμείνει στο νησί μέχρι τις 13 Νοεμβρίου και θα επικεντρωθεί στο υψηλό επίπεδο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) και στη συνέχιση της ενίσχυσης του εποπτικού πλαισίου για την αναδιάρθρωση δανείων.

Πέρα τούτων, έμφαση θα δοθεί επίσης στο θέμα της πώλησης των δανείων, στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στις ιδιωτικοποιήσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ