Η παγκόσμια υπερθέρμανση βρίσκεται στα μισά του ορίου ασφαλείας

Δημοσιεύθηκε: Friday 13 Nov 2015 - 10:25

Τελευταία Ενημέρωση: 10:29