Έως τις 10/12 το φορολογικό πιστοποιητικό για νομικά πρόσωπα σε περίπτωση τροποποιητικών δηλώσεων

ΦΩΤΟ: REUTERS/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: REUTERS/ΑΡΧΕΙΟΥ

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τα νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων) έως και τη 10η Δεκεμβρίου 2015, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Η παράταση αφορά μόνο τις υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 και έχει στόχο την διευκόλυνση των φορολογουμένων.