Δικηγορικοί Σύλλογοι: Δυσμενής διάκριση των δικηγόρων του δημοσίου

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Κατηγορηματικά αντίθετη είναι η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κ.λπ., με τις οποίες επέρχεται δυσμενής, όπως λένε, διάκριση σε βάρος των έμμισθων δικηγόρων του Δημοσίου, έναντι των απασχολούμενων στο υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Αναλυτικότερα, με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τη «διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» εισάγονται, σύμφωνα με την Ολομέλεια των προέδρων, «αντισυνταγματικές δυσμενείς διακρίσεις κατά των εμμίσθων δικηγόρων» οι οποίες παραβιάζουν τη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Ολομέλειας το επίμαχο νομοσχέδιο προβλέπει χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια για τους δικηγόρους οι οποίοι απασχολούνται με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στο Δημόσιο, σε σχέση με τους λοιπούς εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

Τέλος, η Ολομέλεια των προέδρων ζητεί την άμεση απόσυρση των αντισυνταγματικών αυτών διατάξεων του επίμαχου νομοσχεδίου.