Κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2003 οι τιμές του πετρελαίου

Δημοσιεύθηκε: Thursday 21 Jan 2016 - 12:29

Τελευταία Ενημέρωση: 12:29