Διευκρινίσεις ΙΚΑ για αποφάσεις συνταξιοδότησης

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ

Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προχώρησε σε διευκρινίσεις με αφορμή αναφορές μέσων ενημέρωσης περί αποφάσεων συνταξιοδότησης από το Ίδρυμα, με επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διευκρινίζει:

«Η επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό σύνταξης αφορά στις αποφάσεις συνταξιοδότησης, των οποίων η έναρξη ορίζεται από 1.9.2015 και μετά, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις επικείμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί στις υπηρεσίες απονομών συντάξεων του Ιδρύματος με την εγκύκλιο 52/2015, δεν έχει καθοριστεί ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους των υποψήφιων συνταξιούχων».