Συνεργασία Ελλάδας – Βρετανίας για τη διαχείριση της επανεισδοχής μεταναστών

ΦΩΤΟ: PANTELIS SAITAS

ΦΩΤΟ: PANTELIS SAITAS

Tην περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε – μέσω τηλεδιάσκεψης- η πρώτη συνεδρίαση της διμερούς ομάδας εργασίας Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου για θέματα μετανάστευσης στο υπουργείο Εξωτερικών, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων διπλωματών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις δύο χώρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μολονότι δεν ανήκει στον χώρο Σένγκεν, διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στο ζήτημα της διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και ειδικότερα σε θέματα επιστροφής και επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών.

Η συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας – Βρετανίας εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών και της συνεργασίας με όλες τις χώρες που μπορούν να συμβάλουν με τη γνώση και την εμπειρία τους, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης.

Η συνεδρίαση των Ελλήνων και Βρετανών αξιωματούχων εστιάστηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με έμφαση στην αξιοποίηση της εμπειρίας του Ηνωμένου Βασιλείου στα ζητήματα επιστροφής/επανεισδοχής και τη συνεργασία των δύο πλευρών, σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, στο θέμα της διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Έγινε επισκόπηση της κατάστασης επί του πεδίου μετά την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας, με έμφαση στον πολλαπλασιασμό των αιτήσεων ασύλου, ενώ συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι άμεσης συνδρομής εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και στον τομέα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παράλληλα, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας των αστυνομικών αρχών των δύο χωρών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.