Καθηγητές του Δημοσίου θα δίνουν τα απολυτήρια στα ιδιωτικά σχολεία

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Στα ιδιωτικά σχολεία για τις ανάγκες των απολυτήριων εξετάσεων θα πηγαίνουν καθηγητές από δημόσια προκειμένου να επιλέγουν τα θέματα και να διορθώνουν τα γραπτά των μαθητών.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση από το υπουργείο Παιδείας θα επανέλθει το καθεστώς στα σχολεία που υπήρχε παλαιότερα. Τότε στις απολυτήριες γραπτές εξετάσεις της Γ΄ Γυμνασίου και της Γ΄ Λυκείου, τα θέματα σε κάθε μάθημα θα τα βάζουν δύο καθηγητές δημόσιου σχολείου οι οποίοι θα βαθμολογούν και τα γραπτά των μαθητών.

Οι καθηγητές του δημοσίου θα έχουν και την ευθύνη της έκδοσης των απολυτηρίων, ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων του ιδιωτικού σχολείου θα κάνει μόνο το χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών (έλεγχος απουσιών και διαγωγής).

Η όλη διαδικασία αναμένεται να βασισθεί στο σκεπτικό ότι το απολυτήριο Γυμνασίου και το απολυτήριο Λυκείου θα πρέπει να έχουν αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και άρα να ελέγχονται από το δημόσιο.