ΔΕΗ: Πτώση 23% στις δαπάνες των ορυχείων

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Στη σημαντική μείωση του κόστους της λιγνιτικής παραγωγής εστιάζει η ΔΕΗ, ΔΕΗ+4,29% απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας των ορυχείων της Επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει τα εξής:

  • Οι λειτουργικές δαπάνες των Ορυχείων έχουν μειωθεί την περίοδο 2009-2015 κατά 23,2%. Ειδικά οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των Ορυχείων για την αντίστοιχη χρονική περίοδο έχουν μειωθεί κατά 43%, λόγω αποχωρήσεων, μείωσης υπερωριακής απασχόλησης και των μνημονιακών μέτρων μείωσης των μισθών.
  • Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2009-2015 μειώθηκε κατά 18,5%

Ωστόσο – διευκρινίζει – το μοναδιαίο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ευρώ/MWh των ορυχείων αυξήθηκε για την αντίστοιχη χρονική περίοδο κατά 13,5%. Η παραπάνω αύξηση προκύπτει από τον τρόπο υπολογισμού της χρέωσης ο οποίος προσδιορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ 266/2014, βάσει του πραγματικού κόστους αγοράς Η/Ε στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ανά λιγνιτωρυχείο.

Επιπλέον, σε έρευνα που διενήργησε η Booz & Co, με στοιχεία του 2012, για λογαριασμό της ΔΕΗ, σχετικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε επτά ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία, προκύπτει ότι η παραγωγικότητα της ΔΕΗ στη δραστηριότητα των ορυχείων είναι πολύ υψηλή και το κόστος εξόρυξης λιγνίτη είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.

Ωστόσο – καταλήγει η ΔΕΗ – το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του ελληνικού λιγνίτη οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.