Στα 103 εκατ. ευρώ η επιβάρυνση από την αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα

ΦΩΤΟ:ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ:ΑΡΧΕΙΟΥ

Στα 103 εκατ. ευρώ ετησίως εκτιμάται η συνολική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά από την ενδεχόμενη αύξηση του συντελεστήΦΠΑ στο 24% στα είδη τροφίμων.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η αναμενόμενη επιβάρυνση από την αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα θα ανέλθει στα 25 ευρώ ανά νοικοκυριό (2,1 ευρώ/μήνα) – δηλαδή 0,5%.

Παράλληλα, οι τιμές των ειδών παντοπωλείου μεσοσταθμικά αναμένεται να αυξηθούν κατά 0,45%, ενώ για τα προϊόντα με μεταβολή συντελεστή ΦΠΑ, η αύξηση της τιμής εκτιμάται στο 0,81%.

Σημειώνεται ότι παρά την αναθεώρηση των συντελεστών ΦΠΑ, λόγω της εκτιμώμενης ύφεσης, ο αντίστοιχος ΦΠΑ προς είσπραξη αναμένεται μειωμένος το 2016 κατά 1,56% (55 εκατ. ευρώ) και το 2017 κατά -0,13% (5 εκατ. ευρώ)

Το ΙΕΛΚΑ τονίζει επίσης, ότι οι ετήσιες αγορές τροφίμων των ελληνικών νοικοκυριών ανήλθαν το 2015 σε 22,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι δαπάνες για τα τρόφιμα διαθέτουν πτωτικές τάσεις την τελευταία πενταετία, παρά τη μερική σταθεροποίηση από το 2012 και μετέπειτα.