Αναλυτικά στοιχεία για τα δάνεια σε κόμματα – ΜΜΕ έως τις 11/5, ζητεί η Εξεταστική

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αναλυτικά σημειώματα για τις δανειακές συμβάσεις που έχουν συνάψει με όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκπροσωπηθεί στη Βουλή τα τελευταία 20 χρόνια καθώς και όλων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ακόμα και αυτά δεν υφίστανται αλλά και των ιδιοκτητών και μετόχων τους κατά την τελευταία 20ετία ζήτησε, ως πρώτο βήμα, η Εξεταστική Επιτροπή από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Τα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν έως τις 11 Μαΐου.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, θα ζητηθούν επιπλέον πλήρεις Εισηγήσεις και  Αναλυτικά Πρακτικά της Αρμόδιας Ανώτατης Επιτροπής Εγκρίσεων, του Δ.Σ. της Τράπεζας ή οιουδήποτε αρμοδίου οργάνου, για την  έγκριση χορήγησης, τροποποίησης, παρακολούθησης και αναχρηματοδότησης, ρύθμισης, διαγραφής μερικής ή ολικής καθώς και κάθε άλλης πράξης (μεταβολή εγγυήσεων, αλλαγή προσώπων εγγυητών-φυσικών και νομικών-, απαλλαγή, διαγραφή κλπ) των ως άνω συμβάσεων.

Ζητείται ακόμα και η αποστολή στοιχείων σχετικών με τις Διασφαλίσεις, ενέχυρα και εξασφαλίσεις που δόθηκαν για την χορήγηση των πιστοδοτήσεων και δανείων αυτών καθώς και για τυχόν συμβάσεις  αναχρηματοδότησής τους (εγγυήσεις, εμπράγματες άλλες εξασφαλίσεις, κλπ).

«Με αυτό τον τρόπο, θα διερευνηθεί η τήρηση ή μη των κανόνων τραπεζικής πίστης, η τυχόν προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένων κομμάτων, ΜΜΕ και ιδιοκτητών τους, και θα χυθεί άπλετο φως στο ερώτημα αν κάποιοι, ακόμα και σήμερα, είναι «πιο ίσοι» από άλλους» σημειώνουν.

Χαρακτηρίζουν καθοριστική για την διασφάλιση της αξιοπιστίας του πολιτικού, τραπεζικού και δημοσιογραφικού συστήματος την απάντηση στα συγκεκριμένα αιτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής, στις 15 Απριλίου 2016, αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας».