Διευκρινίσεις της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων για τα εκκαθαριστικά

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προχωράει η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, «αδειάζοντας» επί της ουσίας το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο νωρίτερα έκανε λόγο για επανεκκαθάριση μέρους των δηλώσεων, λόγω προβλημάτων στο Taxis.

«Η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων γίνεται κανονικά όπως και πέρυσι με βάση τις κείμενες διατάξεις και δεν υπάρχει θέμα λανθασμένης εκκαθάρισης από το ΤΑΧΙS» επισημαίνει η γενική γραμματεία και διευκρινίζει τα εξής:

  • Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων (διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος) φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών στην περίπτωση, που ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (ενοίκια, τόκοι, δικαιώματα, μερίσματα), ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (αγοραπωλησία μετοχών, χρεογράφων, αμοιβαίων, κλπ. – Άρθρο 42 Κ.Φ.Ε.) και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ. Δηλαδή, αν το εισόδημα προέρχεται μόνο από τις παραπάνω πηγές, τότε φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών.
  • Αντίθετα, στην περίπτωση, που ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα και από μισθωτή εργασία, τα οποία είναι μικρότερα από το εισόδημα, που προκύπτει από τις παραπάνω πηγές (κεφαλαίου ή υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου), τότε η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Νωρίτερα, πηγές του υπουργείου υπογράμμιζαν ότι η εκκαθάριση μέρους των φορολογικών δηλώσεων δεν περιελάβανε τις απαλλακτικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένοι φόροι για ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες, οι μισθωτοί με μπλοκάκι, όπως και oι φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα (ενοίκια κτλ), θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα των μισθωτών και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι ίδιοι κύκλοι απέδιδαν το πρόβλημα στην καθυστέρηση της εφαρμογής των διατάξεων και διαβεβαίωναν ότι το ζήτημα θα αποκατασταθεί με νέα εκκαθάριση.