Τα πάνω κάτω στον υπολογισμό των τελών ταξινόμησης

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΡΧΕΙΟΥ

Οι νέοι συντελεστές κυμαίνονται ααπό 4% ως 32%, ανάλογα με τη φορολογητέα αξία τους των οχημάτων ενώ το κριτήριο του κυλινδρισμού του κινητήρα. Οι συντελεστές διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου φέρνει την κατάργηση του φόρου πολυτελείας για την αγορά αυτοκινήτων εργοστασιακής αξίας άνω των 20.000 ευρώ, κατάργηση της πλήρους απαλλαγής από τα τέλη ταξινόμησης για τα υβριδικά αλλά και κατάργηση της απαλλαγής από τα μισά τέλη ταξινόμησης για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

Οι αλλαγές αυτές, που ήδη ισχύουν από την 1η Ιουνίου, προβλέπουν ότι για τη διαμόρφωση της φορογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, λαμβάνεται πλέον υπόψη η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, βάσει τιμοκαταλόγων, οι οποίοι υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, αντί της τιμής χονδρικής πώλησης.

Παράλληλα  ορίζονται νέοι συντελεστές με βάση τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) που πληρούν εκ κατασκευής τα αυτοκίνητα οχήματα.