Όλες οι αλλαγές στους φόρους: Τι ισχύει για ΕΝΦΙΑ, τέλη Ι.Χ., πλαστά τιμολόγια

ΦΩΤΟ: FOSPHOTOS/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: FOSPHOTOS/ΑΡΧΕΙΟΥ

Φορολογικές ανατροπές της τελευταίας στιγμής με αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ για το 2016 και μάλιστα αναδρομικά, τα τέλη κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα εισαγόμενα Ι.Χ., τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, τους ελέγχους στα σπίτια φορολογούμενων αλλά και νέα ευκαιρία σε όσους έχουν εντοπιστεί με πλαστά και εικονικά τιμολόγια και σοβαρές φορολογικές παραβάσεις να «πέσουν στα μαλακά» πληρώνοντας μικρότερα πρόστιμα φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών στο οποίο περιλαμβάνεται δέσμη μέτρων για το λαθρεμπόριο στα καπνικά προϊόντα.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου:

ΕΝΦΙΑ: Χάνουν την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισοδήματα από τόκους 300 ευρώ δηλαδή έχουν καταθέσεις άνω των 38.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί, θα πληρώσουν φέτος ολόκληρο το ποσό του φόρου που θα προκύψει μετά την εκκαθάριση. Επίσης χωρίς την φοροαπαλλαγή του 100% στον ΕΝΦΙΑ θα μείνουν φέτος τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80% εάν έχουν εισοδήματα από τόκους πάνω από 600 ευρώ, δηλαδή καταθέσεις που υπερβαίνουν τις 75.000 ευρώ. Με τη ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι τα έσοδα του ΕΝΦΙΑ θα αυξηθούν κατά 1,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα:

Απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ είχε κάθε φορολογούμενος που πληρούσε τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου οικοπέδων δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για εγγάμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα. Αναδρομικά, λοιπόν, για το 2016 με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ο φορολογούμενος ακόμα και αν πληροί όλα τα πιο πάνω κριτήρια, χάνει την έκπτωση του 50% αν έχει και εισοδήματα από τόκους πάνω από 300 ευρώ.

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ είχαν οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι ή άτομα με αναπηρία άνω του 80% εφόσον:

α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Αναδρομικά για το 2016 με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ο φορολογούμενος ακόμα και αν πληροί όλα τα πιο πάνω κριτήρια, χάνει την έκπτωση του 100% αν έχει και εισοδήματα από τόκους πάνω από 600 ευρώ.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:

Στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων είναι ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκτελεστής διαθήκης ή ο εκκαθαριστής κληρονομιάς, ο σύνδικος της πτώχευσης και ο μεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας, η περιουσία αυτή δηλώνεται διαχωρισμένη από την ατομική τους περιουσία. Όμοια αντιμετώπιση προβλέπεται και κατά την υποχρέωση των παραπάνω προσώπων σε καταβολή του ΕΝΦΙΑ.

Για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλουν εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση, με συνέπεια τη μη διενέργεια εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για την επιβολή των τόκων ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ για το οικείο έτος αντί της επόμενης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων που ισχύει σήμερα.

Τέλη κυκλοφορίας: Από το 2017, θα υπολογίζονται με βάση το έτος πρώτης ταξινόμησης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧΟ. Με αυτόν τον τρόπο αυτοκίνητα που πριν την πρώτη ταξινόμησή τους (πήραν πινακίδες) στην Ελλάδα είχαν ταξινομηθεί σε χώρα της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ θα αποτελούν πλέον παλαιότερα αυτοκίνητα για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας.

Οφειλέτες σε ασφαλιστικά ταμεία: Στη δημοσιότητα θα δίνονται τα ονόματα και οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα μειώνεται στους 3 μήνες από 1 έτος το ελάχιστο χρονικό διάστημα καθυστέρησης καταβολής που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση.

Παραβίαση φορολογικού απορρήτου: Επιβάλλονται πρόστιμα από 1.000 έως και 100.000 ευρώ στους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης για την παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών. Για την παραβίαση του απορρήτου από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έργα του υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ.

Φορο-έλεγχοι στις κατοικίες: Ο έλεγχος στην κατοικία του φορολογουμένου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι τόκοι «τρώνε» την έκπτωση
Χάνουν την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισοδήματα από τόκους 300 ευρώ δηλαδή έχουν καταθέσεις άνω των 38.000 ευρώ. Επίσης χωρίς την φοροαπαλλαγή του 100% στον ΕΝΦΙΑ θα μείνουν φέτος τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80% εάν έχουν εισοδήματα από τόκους πάνω από 600 ευρώ.

Υπολογισμός ανείσπρακτων ενοικίων μόνο με υποβολή δικαιολογητικών
Σε νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα ενοίκια θα προχωράει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στις περιπτώσεις φορολογούμενων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει στην εφορία τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακινήτων.

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, η μη είσπραξη μισθωμάτων αποδεικνύεται μόνο με τα δικαιολογητικά όπως εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου, ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Ενα από αυτά θα πρέπει να προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση στη Δ.Ο.Υ. . Ειδικά, σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αντί της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή / υπεκμισθωτή.

Από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ. , θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα. Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, ή οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

«Κούρεμα» προστίμων για φορολογικές παραβάσεις
Νέα ευκαιρία δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε όσους έχουν εντοπιστεί με πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ή με σοβαρές φορολογικές παραβάσεις να «πέσουν στα μαλακά» πληρώνοντας μικρότερα πρόστιμα. Συγκεκριμένα παρατείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2016 η προθεσμία για την υποβολή από τους φορολογούμενους δήλωσης αποδοχής των φορολογικών τους παραβάσεων προκειμένου να καταβάλλουν πρόστιμα με βάση τις ευνοϊκότερες διατάξεις του τελευταίου νόμου για το ποινολόγιο της εφορίας (π.χ. μείωση προστίμων).

Το νέο ποινολόγιο προβλέπει σημαντικές εκπτώσεις στα πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση. Ειδικότερα:

Για πλαστά τιμολόγια: «οριζόντιο» πρόστιμο ίσο με 50% της αξίας κάθε στοιχείου.

Για έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων, νόθευση στοιχείων, καθώς και καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά: πρόστιμο ίσο με 40% της αξίας κάθε στοιχείου. Εάν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, ποσό ίσο με το 40% του μέρους της εικονικής αξίας. Όταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.

Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.

Στην περίπτωση λήψης εικονικού φορολογικού στοιχείου, πρόστιμο 10% της αξίας για κάθε παράβαση, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων και άλλες παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, εφόσον η αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1.200 ευρώ, πρόστιμο ίσο με το 25% της αξίας τους.

Για όλες τις άλλες παραβάσεις, έκπτωση 67% στα προβλεπόμενα πρόστιμα για κάθε παράβαση.

Πηγή: Ημερησία