«Κόφτης» στις δαπάνες δήμων και περιφερειών

ΦΩΤΟ: REUTERS/DADO RUVIC/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: REUTERS/DADO RUVIC/ΑΡΧΕΙΟΥ

«Κόφτη» στις δαπάνες των Δήμων και Περιφερειών για υπερωρίες, μετακινήσεις, τηλέφωνα, ρεύμα, επιχορηγήσεις κ.λπ. ώστε να μη ξεφεύγουν από τα αυστηρά όρια των προϋπολογισμών τους βάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Μάλιστα όσοι εγκρίνουν ή συμπράττουν στο να γίνουν δαπάνες που δεν έχουν προϋπολογιστεί θα επιβαρύνονται οι ίδιοι με το κόστος αυτών των δαπανών και όχι ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτό προβλέπεται στις οδηγίες των δυο υπουργείων προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2017.

Την ίδια ώρα, πηγές του υπουργείου Οικονομικών με αφορμή δημοσιεύματα για τον κίνδυνο περικοπών 200 – 400 ευρώ τον μήνα στις αποδοχές των ενστόλων ανέφεραν χθες ότι «δεν υπάρχει θέμα μειώσεων αποδοχών στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων». Ωστόσο έρχονται αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια αλλά όπως λένε στο υπουργείο αυτές θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερες. Δηλαδή, θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις στις αποδοχές για ορισμένους και μειώσεις για άλλους, αλλά αυτές θα καλυφθούν με την προσωπική διαφορά.

Έτσι αν κάποιος υποστεί ονομαστική μείωση αποδοχών λόγω κατάργησης ή μείωσης κάποιου επιδόματος ή λόγω αλλαγών στα μισθολογικά κλιμάκια, αυτή δεν θα φανεί στις μηνιαίες αποδοχές του, αφού θα ενεργοποιείται η προσωπική διαφορά, όπως έγινε με τους εφοριακούς όταν καταργήθηκε το ειδικό επίδομά τους.

Εξάλλου η κυβέρνηση θα πρέπει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016 να καταθέσει ισοδύναμα μέτρα επί του προϋπολογισμού ώστε να μην ισχύσει το «πάγωμα» της μισθολογικής ωρίμασης και των προαγωγών για δύο χρόνια των εργαζόμενων που αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο.

Δήμοι – περιφέρειες 
Όσον αφορά στις δαπάνες των Δήμων και Περιφερειών, στις εγκυκλίους των υπουργείων υπογραμμίζεται ότι «σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης». Έτσι στην προσπάθεια να μην καταγραφούν περιπτώσεις αλόγιστων δαπανών, τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών καθιστούν υπεύθυνους για πιθανές υπερβάσεις τους ίδιους τους φορείς που θα εγκρίνουν την υλοποίηση επιπλέον δαπανών.

Επίσης, στο πλαίσιο της «υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν» οι σχετικές εγκύκλιοι επισημαίνουν την «ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα». Μάλιστα, ενδεικτικά αναφέρονται οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος:

• οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του εντός του ωραρίου εργασίας,

• οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.,

• οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες, όπως οι επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ., θα πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου.