Οι δύο «παγίδες» για συντάξεις ΟΑΕΕ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, μετά την έκδοση της νέας εγκυκλίου του οργανισμού, η οποία παρέχει οδηγίες προς τα υποκαταστήματα του Ταμείου, αλλά και προς τους ασφαλισμένους και διευκρινίζει ποιες κατηγορίες υπάγονται στον νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016 και ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων υπάγονται στο προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι 31/12/2014.

Από την εγκύκλιο προκύπτει ότι είναι τρία τα «κλειδιά» (υπό προϋποθέσεις) για την υπαγωγή ενός ασφαλισμένου του ΟΑΕΕ στο νέο ή στο παλιό ασφαλιστικό καθεστώς: α) η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, β) η ημερομηνία κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας (αφορά τους αυτοκινητιστές) και γ) η ημερομηνία διακοπής της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Οι νέες οδηγίες της εγκυκλίου αφορούν την υπαγωγή των συνταξιοδοτικών αιτημάτων των ασφαλισμένων που θέλουν να βγουν στη σύνταξη σε δύο κατηγορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για συνταξιοδότηση και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Επίσης, με την εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι αντικαθίστανται στο εξής τα 2 έγγραφα της διεύθυνσης παροχών – συντάξεων του ΟΑΕΕ (εκδόθηκαν στις 16/5/16 και στις 26/6/16), με τα οποία δόθηκαν προσωρινές οδηγίες για τον χειρισμό των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων εν αναμονή σχετικών οδηγιών από το υπουργείο Εργασίας. Αυτά τα έγγραφα είχαν προσωρινό πληροφοριακό χαρακτήρα και αντικαταστάθηκαν με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας στις 30/6/2016 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Οι οδηγίες αυτές αφορούσαν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που κατατέθηκαν από τους συνταξιούχους μέχρι και τις 12/05/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4387/2016) σε συσχέτιση με τα εξής δεδομένα:

1. Με την ημερομηνία διακοπής της ασφαλιστικής σχέσης του εργαζόμενου με τον ΟΑΕΕ.

2. Με την κατάθεση της επαγγελματικής άδειας για τους ασφαλισμένους που ήταν αυτοκινητιστές και

3. Με την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου (αφορά τα αιτήματα για συντάξεις αναπηρίας – θανάτου).

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μετά την 13/05/2016, ημερομηνία ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, ισχύουν τα εξής:

α) Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβάλλονται το αργότερο έως τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016, δηλαδή, έως και την 12/05/2016, ασφαλισμένων του Οργανισμού που έχουν διακόψει και τη δραστηριότητα τους (και στην περίπτωση των αυτοκινητιστών να έχουν υποβάλει και την επαγγελματική άδεια οδήγησης), κρίνονται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 05/05/2016, πριν από την ισχύ του Ν. 4387/2016 και η διακοπή της δραστηριότητάς του έχει γίνει μέχρι και την 12/05/2016, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του προϊσχύοντος καθεστώτος.

Πηγή: Ναυτεμπορική