Καταβολή αναπηρικών συντάξεων που έχουν «λήξει»

ΦΩΤΟ:SOOC/Konstantinos Tsakalidis

ΦΩΤΟ:SOOC/Konstantinos Tsakalidis

Στις 29 Σεπτεμβρίου θα πιστώσει το ΙΚΑ τις πρώτες αναπηρικές συντάξεις και σχετικές παροχές στους τραπεζικούς λογαριασμούς συνταξιούχων και επιδοματούχων που δεν έχουν «περάσει», χωρίς δική τους υπαιτιότητα, από υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ και συνεχίζουν να τις δικαιούνται για ένα ακόμη 6μηνο με απώτατο χρονικό όριο την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του διοικητή του ΙΚΑ Διον. Καλαματιανού δεν παρέχεται, ωστόσο, η δυνατότητα αναδρομικής χορήγησης των παροχών που είχαν διακοπεί για το διάστημα μεταξύ της λήξης της συνταξιοδοτικής παροχής και της ημερομηνίας έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων, δηλαδή πριν από την παροχή μηνός Αυγούστου 2016. Επίσης, για όσους συνταξιούχους δεν είναι μηχανογραφικά εφικτή η «αυτόματη» παράταση (και πληρωμή) της παροχής μέσω της ΗΔΙΚΑ, η διαδικασία θα διεκπεραιωθεί από τις υπηρεσίες απονομών και πληρωμών συντάξεων των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ.

Ποιοι εξαιρούνται
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν ισχύει η παράταση των παροχών για όσους λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, σε περίπτωση που η εκκρεμής υγειονομική κρίση των ΚΕ.Π.Α. αφορά προσαύξηση σύνταξης για μέλος οικογένειας λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, για όσους δεν προσέρχονται για εξέταση στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ή δεν προσκομίζουν απαραίτητο δικαιολογητικό για να κριθούν από τις επιτροπές ή παραιτήθηκαν από την αίτηση που είχαν υποβάλει καθώς και για όσους έλαβαν ή συνεχίζουν να λαμβάνουν την αντίστοιχη παροχή σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4396/2016.

Παρακράτηση
Εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67% ή δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις παροχές που τους χορηγήθηκαν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές θα αναζητούνται άτοκα.