Πολύ χαμηλά η ασφάλιση στην Ελλάδα

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Δραματική είναι η υστέρηση της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Insurance Europe για το 2015. Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη για ασφάλιση ζωής στην Ευρώπη διαμορφώθηκε στα 1.223 ευρώ το 2015, ενώ το 2014 είχε διαμορφωθεί στα 1.214 ευρώ.

Η μέση δαπάνη για ασφάλιση ζωής κυμάνθηκε ξεκινώντας κάτω από 20 ευρώ στην Τουρκία και τη Ρουμανία μέχρι και σε πάνω από 3.500 ευρώ στη Φινλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Για την Ελλάδα, η μέση δαπάνη ασφάλισης βρίσκεται κοντά στα 200 ευρώ ανά άτομο και αυτό προέρχεται κατά κύριο λόγο από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου. Εάν αφαιρεθεί αυτή τότε το κατά κεφαλήν ασφάλιστρο μειώνεται δραματικά. Το 2015, η διείσδυση στον κλάδο ζωής μειώθηκε ελαφρώς 4,5% από 4,6% που σημειώθηκε το 2014, με διακύμανση από 0,2% στην Ισλανδία, τη Λετονία και την Τουρκία σε 9,3% στη Φινλανδία. Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις στον κλάδο ζωής αυξήθηκαν κατά 1,7% αγγίζοντας τα 649 δισ. ευρώ το 2015, ή 1.088 ευρώ ανά κάτοικο.

Κλάδος Ζωής

Στα 730 δισ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά ασφάλιστρα κλάδου ζωής στην Ευρώπη το 2015, σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε σχέση με το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της Insurance Europe.

Το 2014, τα ασφάλιστρα από ατομικά συμβόλαια αυξήθηκαν κατά 12,0%, αντιπροσωπεύοντας το 76,7% του συνόλου των ασφαλίστρων ζωής. Το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 75,5%. Τα ασφάλιστρα από ομαδικά συμβόλαια, σημείωσαν βραδύτερο ρυθμό αύξησης (ποσοστό 4,7%) από τα ατομικά συμβόλαια, αντιπροσωπεύοντας το 23,3% του συνόλου των ασφαλίστρων κλάδου ζωής.

Το αντίστοιχο ποσοστό το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε στο 24,5%.