Στο 23,1% η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Στο 23,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το δεύτερο τρίμηνο του έτους καταγράφοντας μείωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο που ήταν 24,9% και έναντι 24,6% το δεύτερο τρίμηνο 2015. Ο αριθμός των ανέργων ανέρχεται σε 1.112.075 άτομα με ένας στους δυο νέους έως 24 ετών (ποσοστό 49,1%) να βιώνουν το φάσμα της ανεργίας, ενώ ειδικά στις νέες γυναίκες η ανεργία εκτοξεύεται στο 52,5%.

Μακροχρόνια άνεργοι 
Περίπου 803.000 άτομα ή το 72,2% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι και περίπου 935.000 άτομα ή το 84% του συνόλου των ανέργων αναγκάζεται να δεχθεί και τη μερική απασχόληση για να καλύψει μέρος των αναγκών του.

Ειδικότερα, από την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα εξής:

1. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 6,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο φέτος και κατά 5,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2015.

2. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (27,6% το β΄ τρίμηνο 2016 από 28,3% το β΄ τρίμηνο 2015) είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (19,4% από 21,5%).

3. Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις ομάδες 15- 24 ετών (49,1% το β΄ τρίμηνο 2016 από 49,5% το β΄ τρίμηνο 2015) και 25-29 ετών (32,6% από 35,7%). Ακολουθούν οι ηλικίες 30- 44 ετών (21,5% από 23,8%), 45- 64 ετών (19,1% από 18,8%) και 65 ετών και άνω (11,9% από 9,9%).

4. Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Δυτική Ελλάδα (31,3% το β΄ τρίμηνο 2016 από 27,8% το β΄ τρίμηνο 2015), η Δυτική Μακεδονία (30,6% από 30,1%) και η Θεσσαλία (24,9% από 25,8%). Ακολουθούν, η Στερεά Ελλάδα (24,4% από 25,3%), η Κεντρική Μακεδονία (24,2% από 25,6%), η Ήπειρος (24% από 23,8%), η Αττική (22,6% από 25%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (21,9% από 23,4%), η Κρήτη (20,4% από 22,7%), η Πελοπόννησος (19,6% από 22,9%), το Νότιο Αιγαίο (18,4% από 13,4%), το Βόρειο Αιγαίο (17,3% από 19,4%) και οι Ιόνιοι Νήσοι (11,7% από 19,8%).

Θετικές οι προοπτικές προσλήψεων έως το τέλος του 2016
Θετικές θα είναι οι προοπτικές για τις προσλήψεις στις ελληνικές επιχειρήσεις έως το τέλος του χρόνου παρά το γεγονός ότι μόνο το 15% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Manpower Group που έγινε σε δείγμα 753 εργοδοτών, στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2016, το 15% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 15% προβλέπει μείωση, το 67% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό ενώ 3% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές.

Με βάση την έρευνα και σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +6% και διατηρούνται σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά, βελτιωμένες κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται στη γεωργία κατά 23%, στις μεταφορές και επικοινωνίες κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, στο τομέα χρηματοοικονομικών, ασφαλειών, ακίνητης περιουσίας και παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες, στο Δημόσιο και στις κοινωνικές υπηρεσίες κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες και στη μεταποίηση κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες. Αρνητικές, ωστόσο, διατηρούνται οι προοπτικές απασχόλησης στις κατασκευές (-6%) αν και σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο είναι βελτιωμένες (+6%).

Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων προβλέπεται τόσο στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής όσο και στην Βόρεια Ελλάδα ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σημαντικά στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων (βελτίωση της τάξης των 27 ποσοστιαίων μονάδων) έναντι 14 και 11 ποσοστιαίων μονάδων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντίστοιχα. Χαμηλότερες παραμένουν, τέλος, οι προοπτικές για τις μικρές επιχειρήσεις καθώς εκεί είναι ενισχυμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες.