Πάνω από 17.300 αιτήσεις για αλλαγή φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Πάνω από 17.364 αιτήσεις αλλαγής φορολογικής κατοικίας έγιναν την διετία 2014-2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός κος Τρύφων Αλεξιάδης, απαντώντας σε επίκαιρο ερώτημα του Βουλευτή Γ. Αμυρά.

Στο έγγραφο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, επισημαίνει ότι η τυχόν εικονική μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό αποφεύγεται με την τήρηση των διαδικασιών και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται στις αποφάσεις ΠΟΛ.1177/14.7.2014και ΠΟΛ.1058/18.3.2015 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013.

Από το φορολογικό έτος 2014 και μετά, όπως προβλέπεται τις διατάξεις, υλοποιήθηκε ηλεκτρονική εφαρμογή στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης του χρόνου υποβολής της αίτησης μεταβολής φορολογικής κατοικίας, της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών και του χρόνου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., αφού παραλάβει την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, οφείλει να καταχωρήσει στην εν λόγω εφαρμογή την αίτηση μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, και μετά τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών πρέπει να ενημερώσει την εφαρμογή με την ένδειξη αν η αίτηση έγινε αποδεκτή ή όχι.

Από τα καταχωρημένα στοιχεία προκύπτει ότι:

Υποβληθείσες αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας9.013
Αιτήσεις με προσκομισθέντα δικαιολογητικά7.587
Δεκτές αιτήσεις6.993
Απορρίφθηκαν430
Συνταξιούχοι (υπόχρεοι) είναι230
Φορολογικό Έτος 2015 (Μέχρι 29/6 10:45)
Υποβληθείσες αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας8.351
Αιτήσεις με προσκομισθέντα δικαιολογητικά4.187
Δεκτές αιτήσεις3.937
Απορρίφτηκαν103
Συνταξιούχοι (υπόχρεοι) είναι152