Τι εισφορές πληρώνουν τα κράτη – μέλη στην ΕΕ – Πόσα δίνει η Ελλάδα

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ STELIOS MISINAS

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ STELIOS MISINAS

Σε ποσοστό 1.33% (ύψους 1.753.755.999€) του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται η συμμετοχή της Ελλάδας, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στη σελίδα στις 15.09.2016 και μετά την οριστική έγκριση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2016/1622 του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016.

Συνοπτική παρουσίαση της χρηματοδότησης του γενικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία ιδίων πόρων και ανά κράτος μέλος

Κράτος μέλοςΠαραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ)
Καθαρές εισφορές του τομέα ζάχαρης (75 %)Καθαροί τελωνειακοί δασμοί (75 %)Σύνολο καθαρών παραδοσιακών ιδίων πόρων (75 %)Έξοδα είσπραξης (25 % ακαθάριστων ΠΙΠ) (p.m.)
 (1)(2)(3) = (1) + (2)(4)
Βέλγιο6 600 0001 769 700 0001 776 300 000592 100 000
Βουλγαρία400 00058 200 00058 600 00019 533 333
Τσεχική Δημοκρατία3 400 000216 200 000219 600 00073 200 000
Δανία3 400 000340 900 000344 300 000114 766 667
Γερμανία26 300 0003 655 500 0003 681 800 0001 227 266 664
Εσθονία024 900 00024 900 0008 300 000
Ιρλανδία0250 700 000250 700 00083 566 667
Ελλάδα1 400 000130 300 000131 700 00043 900 000
Ισπανία4 700 0001 261 400 0001 266 100 000422 033 334
Γαλλία30 900 0001 571 200 0001 602 100 000534 033 333
Κροατία1 700 00044 000 00045 700 00015 233 334
Ιταλία4 700 0001 596 900 0001 601 600 000533 866 667
Κύπρος017 800 00017 800 0005 933 333
Λετονία028 200 00028 200 0009 400 000
Λιθουανία800 00069 600 00070 400 00023 466 667
Λουξεμβούργο015 100 00015 100 0005 033 333
Ουγγαρία2 100 000109 300 000111 400 00037 133 333
Μάλτα011 200 00011 200 0003 733 333
Κάτω Χώρες7 200 0002 230 500 0002 237 700 000745 900 000
Αυστρία3 200 000208 100 000211 300 00070 433 334
Πολωνία12 800 000489 200 000502 000 000167 333 334
Πορτογαλία100 000131 200 000131 300 00043 766 667
Ρουμανία900 000123 500 000124 400 00041 466 667
Σλοβενία064 200 00064 200 00021 400 000
Σλοβακία1 300 00096 400 00097 700 00032 566 667
Φινλανδία700 000113 700 000114 400 00038 133 333
Σουηδία2 600 000514 300 000516 900 000172 300 000
Ηνωμένο Βασίλειο9 500 0003 323 100 0003 332 600 0001 110 866 667
Σύνολο124 700 00018 465 300 00018 590 000 0006 196 666 667

 

 

Κράτος μέλοςΊδιοι πόροι βασιζόμενοι στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των αναπροσαρμογώνΣύνολο ιδίων πόρων (
Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑΊδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕΔιόρθωση υπέρ του Ηνωμένου ΒασιλείουΣύνολο «εθνικών συνεισφορών»Μερίδιο στο σύνολο «εθνικών συνεισφορών» (%)
 (5)(6)(7)(8) = (5) + (6) + (7)(9)(10) = (3) + (8)
Βέλγιο523 409 7002 919 612 001261 447 9483 704 469 6493,035 480 769 649
Βουλγαρία63 202 436296 743 45226 573 040386 518 9280,32445 118 928
Τσεχική Δημοκρατία200 818 6341 059 677 88494 892 9541 355 389 4721,111 574 989 472
Δανία311 819 8101 961 259 436175 628 5612 448 707 8072,002 793 007 807
Γερμανία3 912 398 32621 895 426 525337 679 94726 145 504 79821,3729 827 304 798
Εσθονία30 202 119145 753 75513 052 084189 007 9580,15213 907 958
Ιρλανδία219 088 8001 184 462 169106 067 2461 509 618 2151,231 760 318 215
Ελλάδα221 387 8501 285 548 718115 119 4311 622 055 9991,331 753 755 999
Ισπανία1 375 304 7007 825 924 994700 802 7199 902 032 4138,0911 168 132 413
Γαλλία2 952 872 21715 667 221 7161 402 981 95820 023 075 89116,3721 625 175 891
Κροατία64 085 770300 890 81226 944 431391 921 0130,32437 621 013
Ιταλία1 741 842 90011 424 036 8091 023 009 55614 188 889 26511,6015 790 489 265
Κύπρος24 682 350115 886 76210 377 528150 946 6400,12168 746 640
Λετονία28 305 295181 842 61216 283 800226 431 7070,19254 631 707
Λιθουανία45 043 722270 514 32324 224 251339 782 2960,28410 182 296
Λουξεμβούργο47 922 750225 003 38720 148 798293 074 9350,24308 174 935
Ουγγαρία133 968 470787 966 76470 561 531992 496 7650,811 103 896 765
Μάλτα12 561 82558 979 3615 281 53576 822 7210,0688 022 721
Κάτω Χώρες819 396 1504 786 194 98273 814 5965 679 405 7284,647 917 105 728
Αυστρία462 261 9002 323 918 73035 840 3962 822 021 0262,313 033 321 026
Πολωνία555 928 9773 110 515 894278 543 1753 944 988 0463,224 446 988 046
Πορτογαλία242 598 4501 243 776 057111 378 7371 597 753 2441,311 729 053 244
Ρουμανία173 796 0471 139 418 748102 033 6581 415 248 4531,161 539 648 453
Σλοβενία56 158 800265 083 33723 737 913344 980 0500,28409 180 050
Σλοβακία79 892 400544 470 02548 756 674673 119 0990,55770 819 099
Φινλανδία279 661 3501 440 488 254128 994 0911 849 143 6951,511 963 543 695
Σουηδία587 407 9233 181 849 69149 071 7473 818 329 3613,124 335 229 361
Ηνωμένο Βασίλειο3 646 763 90517 874 226 523–5 283 248 30516 237 742 12313,2719 570 342 123
Σύνολο18 812 783 576103 516 693 7210122 329 477 297100,00140 919 477 297


Λίγα λόγια για τα έσοδα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης

Οι οδηγίες και οι κανονισμοί που καθορίζουν τα έσοδα είναι :

  • Άρθρο 311 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρθρο 171 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·
  • Απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (η απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 608/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών θα εφαρμοσθούν αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2014, μόλις η απόφαση για το σύστημα των ιδίων πόρων εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνταγματικές τους επιταγές)·
  • Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1377/2014 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
  • Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 105/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων
  • Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2028/2004 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων

Τα ποσοστά επί των ως άνω πόρων καθορίζονται από την ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ).

Ο τρόπος και η απόδοση των ποσών καθορίζεται με τον κανονισμό  (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1).

Αναλυτικά το άρθρο 2 της οδηγίας 2007/436/ΕΚ  ορίζει :

Άρθρο 2

1.   Συνιστούν ιδίους πόρους εγγραφόμενους στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ακόλουθα έσοδα:

α) τα έσοδα από εισφορές, πριμοδοτήσεις, συμπληρωματικά ή εξισωτικά ποσά, πρόσθετα ποσά ή συντελεστές, δασμούς του κοινού δασμολογίου και λοιπούς δασμούς που έχουν θεσπιστεί ή θα θεσπιστούν από τα θεσμικά όργανα των Κοινοτήτων επί των συναλλαγών με χώρες μη μέλη, δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα τα οποία υπάγονται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα που έληξε, όπως και από εισφορές και άλλα τέλη στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών ζάχαρης·

β) με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4, τα έσοδα από την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή για όλα τα κράτη μέλη στην εναρμονισμένη βάση ΦΠΑ, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες. Η βάση υπολογισμού η οποία λαμβάνεται υπόψη προς τούτο δεν υπερβαίνει το 50 % του ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 7·

γ) με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5, τα έσοδα από την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή —που θα καθοριστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού βάσει όλων των άλλων εσόδων— στο άθροισμα των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών.

2.   Επίσης, συνιστούν ιδίους πόρους εγγραφόμενους στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έσοδα από άλλες εισφορές οι οποίες θεσπίζονται ενδεχομένως στο πλαίσιο κοινής πολιτικής, σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΚ ή τη συνθήκη Ευρατόμ, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 269 της συνθήκης ΕΚ ή του άρθρου 173 της συνθήκης Ευρατόμ.

3.   Τα κράτη μέλη παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 25 % των ποσών που πρέπει να καταβληθούν βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α).

4.   Ο ενιαίος συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ορίζεται στο 0,30 %.
Για την περίοδο 2007–2013, ο συντελεστής καταβολής του πόρου ΦΠΑ για την Αυστρία ορίζεται στο 0,225 %, για τη Γερμανία στο 0,15 % και για τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία στο 0,10 %.

5.   Ο ενιαίος συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται στο ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους.

Σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία και τους λοιπούς κανονισμούς που ισχύουν, το σύστημα των ιδίων πόρων με το οποίο χρηματοδοτείται ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. κάθε χρόνο περιλαμβάνει τρία είδη εσόδων:

-τους παραδοσιακούς πόρους: περιλαμβάνουν κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς κατά τις εισαγωγές στην ΕΕ και τις εισφορές ζάχαρης. Οι χώρες παρακρατούν το 25 % των δασμών που εισπράττονται για την κάλυψη των εξόδων είσπραξης (βλέπε πίνακα 1)

-τον πόρο που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): στην ΕΕ μεταβιβάζεται ποσοστό 0,3 % επί της βάσης ΦΠΑ κάθε χώρας της ΕΕ·

-τον πόρο που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ): κάθε χώρα της ΕΕ μεταβιβάζει ενιαίο ποσοστό του ΑΕΕ της στην ΕΕ. Το ποσοστό προσαρμόζεται ούτως ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των συνολικών εσόδων και του συμφωνημένου επιπέδου πληρωμών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της ΕΕ.

Το 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε νέα απόφαση για τους ίδιους πόρους η οποία προέβλεπε ορισμένες αλλαγές, ιδίως όσον αφορά τους διορθωτικούς μηχανισμούς, για την περίοδο 2014-2020. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ μόνο μετά από επικύρωση από τις χώρες της ΕΕ, αλλά οι νέες διατάξεις θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τα έσοδα αναλυτικά : 

1. «Παραδοσιακοί» ίδιοι πόροι

Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι θεσμοθετήθηκαν με την απόφαση του 1970 και εισπράττονται από τότε μέχρι σήμερα. Το 2014 αντιπροσώπευαν το 11,4% των συνολικών εσόδων. Πρόκειται για τους τελωνειακούς δασμούς, τους γεωργικούς δασμούς και τις εισφορές για την παραγωγή ζάχαρης και ισογλυκόζης.

2. Πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ

Μολονότι ο πόρος αυτός είχε θεσπιστεί με την απόφαση του 1970, η εφαρμογή του δεν κατέστη δυνατή πριν από την εναρμόνιση των συστημάτων ΦΠΑ των κρατών μελών το 1979. Επί του παρόντος, συνίσταται στη μεταβίβαση προς την Ένωση ενός ποσοστού του ΦΠΑ που εκτιμάται ότι εισπράττεται από τα κράτη μέλη. Ο πόρος από τον ΦΠΑ αντιστοιχούσε στο 12,3% των συνολικών εσόδων το 2014.  ‘Ενα ενιαίο ποσοστό 0,30%, εισπράττεται επί της εναρμονισμένης βάσης ΦΠΑ κάθε κράτους μέλους· η φορολογήσιμη βάση ΦΠΑ περιορίζεται, ωστόσο, στο 50% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) κάθε χώρας.

3. Πόροι που βασίζονται στον ΑΕΕ (Ακαθάριστο Εθνικό εισόδημα)

Ο εν λόγω ίδιος πόρος δημιουργήθηκε με την απόφαση 88/376/ΕΟΚ του Συμβουλίου και αποτελεί εισφορά επί του ΑΕΕ των κρατών μελών σε ενιαίο ποσοστό που καθορίζεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού. Αρχικά, η είσπραξή του γινόταν μόνον όταν οι υπόλοιποι ίδιοι πόροι δεν επαρκούσαν για να καλύψουν πλήρως τις δαπάνες, αλλά τώρα χρηματοδοτεί τον κύριο όγκο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το 2014, ο βάσει του ΑΕΕ ίδιος πόρος αντιπροσώπευε το 68,7% περίπου των εσόδων της ΕΕ.

4.Λοιπά έσοδα και υπόλοιπο που μεταφέρεται από το προηγούμενο έτος

Στα λοιπά έσοδα περιλαμβάνονται οι φόροι επί των αποδοχών του προσωπικού της ΕΕ, οι εισφορές από τρίτες χώρες για ορισμένα προγράμματα της ΕΕ και τα πρόστιμα από εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό ή άλλη νομοθεσία. Το υπόλοιπο από κάθε δημοσιονομικό έτος εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επομένου έτους ως έσοδο σε περίπτωση πλεονάσματος. Το 2014, τα λοιπά έσοδα, τα μεταφερθέντα υπόλοιπα και οι τεχνικές προσαρμογές ανήλθαν στο 7,6% των συνολικών εσόδων.

5.Διορθωτικοί μηχανισμοί

Η διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών μεταξύ των εισφορών των κρατών μελών αποτελεί επίσης μέρος του τρέχοντος συστήματος των ιδίων πόρων. Η «διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου» (rebate) που συμφωνήθηκε το 1984 συνίστατο σε μείωση των εισφορών για το Ηνωμένο Βασίλειο, ίση με τα δύο τρίτα της διαφοράς μεταξύ της συνεισφοράς του (εξαιρουμένων των παραδοσιακών ιδίων πόρων) και του ποσού το οποίο ανακτά από τον προϋπολογισμό. Η διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμόσθηκε το 2007 προκειμένου να αποκλεισθούν σταδιακά από τον υπολογισμό της οι μη γεωργικές δαπάνες στα κράτη μέλη που προσχώρησαν από το 2004 και μετά. Η διόρθωση αυτή χρηματοδοτείται από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, εκτός από τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Σουηδία, οι οποίες απολαύουν μιας μείωσης των δικών τους εισφορών στη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Σουηδία έτυχαν επίσης μειωμένου συντελεστή καταβολής του ΦΠΑ για το διάστημα 2007-2013, ενώ οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία είδαν τις εισφορές τους επί του ΑΕΕ να μειώνονται κατά την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής για μια νέα απόφαση επί των ιδίων πόρων το 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου 2013 ζήτησε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του πόρου από τον ΦΠΑ και κάλεσε τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να εξετάσουν κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για έναν νέο ίδιο πόρο.

Πως υπολογίζονται τα ποσά οι πόροι – Παράδειγμα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Υπολογισμός της προσαρμογής των εναρμονισμένων βάσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ

 

Κράτη μέλη1 % της βάσης ΦΠΑ χωρίς προσαρμογή1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματοςΣυντελεστής προσαρμογής (%)1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος επί τον συντελεστή προσαρμογής1 % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ (8)Κράτη μέλη με προσαρμο-σμένη βάση ΦΠΑ  (περιορισμός στο 50% του ΑΕΕ)
 (1)(2)(3)(4)(5)(6)
Ιρλανδία730 296 0001 681 832 00050840 916 000730 296 000 
Ελλάδα737 959 5001 825 366 00050912 683 000737 959 500 
Ισπανία4 584 349 00011 112 124 500505 556 062 2504 584 349 000 
Γαλλία9 842 907 39122 246 075 5005011 123 037 7509 842 907 391 
Κροατία261 595 059427 238 46350213 619 232213 619 232Κροατία
Ιταλία5 806 143 00016 221 126 500508 110 563 2505 806 143 000 
Κύπρος106 733 609164 549 0005082 274 50082 274 500Κύπρος

Για την Κύπρο και την Κροατία όπως φένεται στον ανωτέρο πίνακα το ποσό του ΦΠΑ (εναρμονισμένη βάση ΦΠΑ) επί του οποίου θα υπολογισθεί το 0,300% για την εισφορά περιορίζεται στο 50% του ΑΕΕ (ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κατανομή των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 3)

Κράτος μέλος1 % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑΕνιαίος συντελεστής ιδίου πόρου ΦΠΑ (σε %)Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή
 (1)(2)(3) = (1) × (2)
Ιρλανδία730 296 0000,300219 088 800
Ελλάδα737 959 5000,300221 387 850
Ισπανία4 584 349 0000,3001 375 304 700
Γαλλία9 842 907 3910,3002 952 872 217
Κροατία213 619 2320,30064 085 770
Ιταλία5 806 143 0000,3001 741 842 900
Κύπρος82 274 5000,30024 682 350

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Καθορισμός του ενιαίου συντελεστή και κατανομή των πόρων που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 4)

Ο συντελεστής ΑΕΕ καθορίζεται από τα συμπληρωματικά έσοδα που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των δαπανών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό οι οποίες δεν καλύπτονται από τους άλλους πόρους (καταβολές βάσει ΦΠΑ, παραδοσιακούς ίδιους πόρους και άλλα έσοδα). Ως εκ τούτου, εφαρμόζεται συντελεστής στο ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους.
Με λίγα λόγια ότι ποσό απαιτείται για να καλυφθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ, θα ζητηθεί  από τα κράτη μέλη μέσω του τρίτου πόρου (εισφορά ΑΕΕ).
Σύμφωνα λοιπόν με το προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016 (βλέπε εδώ αναλυτικά)  Ο συντελεστής που πρέπει να εφαρμοστεί στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των κρατών μελών για αυτό το οικονομικό έτος ανέρχεται σε 0,7043%.
Υπολογισμός συντελεστή: (103 516 693 721) / (146 984 591 507) = 0,704269016634102.

 

Κράτη μέλη1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματοςΕνιαίος συντελεστής ιδίου πόρου «συμπληρωματική βάση»Ίδιος πόρος «συμπληρωματική βάση» με ενιαίο συντελεστή
 (1)(2)(3) = (1) × (2)
Ιρλανδία1 681 832 000 0,70426901 184 462 169
Ελλάδα1 825 366 0001 285 548 718
Ισπανία11 112 124 5007 825 924 994
Γαλλία22 246 075 50015 667 221 716
Κροατία427 238 463300 890 812
Ιταλία16 221 126 50011 424 036 809
Κύπρος164 549 000115 886 762

 

Με βάση του παραπάνω πίνακες η Ελλάδα θα εισφέρει για το 2016 τα κατωτέρω ποσά : 

Τελωνειακοί δασμοί και εισφορές ζάχαρης131.700.000
Εισφορά πόρου ΦΠΑ221.387.850
Εισφορά επί του Ακαθάριστου Εθνικού εισοδήματος1.285.548.718
Διόρθωση υπέρ Ηνωμένου βασιλείου115.119.431
Σύνολο1.753.755.999