Προσφυγή δασκάλων στο ΣτΕ για τα ολοήμερα σχολεία

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να  ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση του υπουργού Παιδείας για το ωρολόγιο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού σχολείου, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η έκδοση υπουργικής απόφασης όπως έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Βασικός όμως ισχυρισμός είναι το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε εισήγηση των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (μετά από γνώμη των Συλλόγων διδασκόντων  και γονέων μαθητών), όπως απαιτεί η νομοθεσία, καθώς και ότι εισάγονται εξαιρέσεις από την δυνατότητα εγγραφής μαθητών  στα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, καθώς εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς εργάζονται ή είναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών ή οι γονείς πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή οι γονείς έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης, κ.λπ.

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί στρέφονται κατά του σκέλους της απόφασης που προβλέπει ότι η διδασκαλία του μαθήματος της αισθητικής αγωγής-μουσικής ανατίθεται σε δασκάλους. Όπως αναφέρουν οι δάσκαλοι, δεν έχουν τη στοιχειώδη κατάρτιση και εξειδίκευση, όπως και πλήρη ακαδημαϊκή ανάλογη μόρφωση για να διδάξουν το μάθημα της μουσικής, προσθέτοντας ότι παραβιάζονται οι αρχές της αξιοκρατίας, της καταλληλότητας και της ικανότητας, ενώ θίγεται το δημόσιο συμφέρον.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως παραβιάζονται και οι διατάξεις του νόμου 1566/1985 που, υπό το φως των συνταγματικών επιταγών, προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει αδυναμία κάλυψης από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων (λόγω ελλείψεων) κάποιου μαθήματος, όπως είναι της μουσικής, τότε πρέπει να προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.