Συνάντηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη με τη Διευθύντρια του Τομέα Καταναλωτών της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Δέσποινα Σπανού

spanou-despoina

Η Διευθύντρια του Τομέα Καταναλωτών της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Δέσποινα Σπανού, επισκέφθηκε τα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» στις 10.10.2016 και συναντήθηκε με τον Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, την Αναπληρώτρια Συνήγορο και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, κ. Αθηνά Κοντογιάννη και τα στελέχη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα επικαιρότητας καθώς και οι εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η πορεία της ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 15.2.2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην πραγματοποίηση αγορών, εγχώριων και διασυνοριακών μέσω διαδικτύου. Η ηλεκτρονική επίλυση προωθείται με επιτυχία από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή που είναι το σημείο επαφής στην Ελλάδα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι αναφορές των καταναλωτών που έχουν υποβληθεί, έχουν οδηγηθεί, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε φιλική ηλεκτρονική επίλυση από τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ανάληψη δράσεων για την ενημέρωση προμηθευτών και καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη από την εφαρμογή του νέου θεσμικού εργαλείου.
Η κ. Σπανού αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα αξιολόγησης των βασικών Οδηγιών για την προστασία του καταναλωτή (REFIT): Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/EK), Οδηγία σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης καταναλωτικών αγαθών και των εγγυήσεων (1999/44/EK), Οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες (1993/13/EK), Οδηγία την παραπλανητική διαφήμιση (2006/114/EK), Οδηγία 2009/22/EK για τις αγωγές παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, Οδηγία 98/6/EK αναφορικά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές. Εξέφρασε δε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή του ΕΚΚΕ, το οποίο είναι μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, σε όλες τις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης και διαβούλευσης.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Λ. Ζαγορίτης ενημέρωσε την κ. Σπανού για την κατάρτιση του σχεδίου του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας που πρότεινε η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς. Η κ. Σπανού ανέφερε ότι περιλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, ιδίως προς την κατεύθυνση της επαρκέστερης προσυμβατικής ενημέρωσης των καταναλωτών, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, η κ. Κοντογιάννη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης καλών επιχειρηματικών πρακτικών και απονομής σήματος εμπιστοσύνης σε προμηθευτές του τομέα τουρισμού που υπάγονται σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, το οποίο απορρέει το Πρωτοκόλλο Συνεργασίας, που έχει υπογραφεί με την Αν. Υπουργό Τουρισμού, καθώς και για τις δράσεις ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στον τομέα των επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, όσο και στον τομέα, του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και του περιορισμού χρήσης της πλαστικής σακούλας.