Προγράμματα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων και στον δημόσιο τομέα

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ

Τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων για πρώτη φορά και στο δημόσιο τομέα προβλέπει σχετική τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την «κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία».

Με βάση τα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου της ΕΛΣΤΑΤ οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή οι άνεργοι άνω των 12 μηνών, ανέρχονται σε 802.500 άτομα, σε σύνολο 1.112.400 ανέργων.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα ένταξης, με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), να ενταχθούν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης του δημόσιου τομέα της οικονομίας.

Στον πυρήνα αυτής της τροπολογίας βρίσκεται η διαπίστωση ότι η μακροχρόνια ανεργία «μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες στην πιθανότητα επαναπασχόλησης των ανέργων».

Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι φορείς υποδοχής τους, τα κριτήρια επιλογής και ένταξης τους σε αυτά, η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απασχόλησης, η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και οι αμοιβές όσων ενταχθούν σε αυτά.

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραμμάτων είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., ενώ το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων.

Πηγή: Ναυτεμπορική