Πώς «μοιράζονται» οι νέες συντάξεις χηρείας

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Αναλογία της προσωρινής σύνταξης χηρείας που ορίστηκε στα 345,60 ευρώ (η μειωμένη εθνική σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης) θα λαμβάνουν τα δικαιούμενα μέλη της οικογένειας θανόντων από τις 13/5/16 και μετά.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης ή μέχρι την έκδοση απόφασης χορήγησης προσωρινής σύνταξης θα χορηγούνται 345,60 ευρώ και ποσό αυτό θα επιμερίζεται ανάλογα με τα ποσοστά επιμερισμού των δικαιοδόχων μελών στη σύνταξη λόγω θανάτου σύμφωνα με το ν. 4387/2016 χωρίς να υπολείπεται των 345,60 ευρώ.

Παράδειγμα: Χήρα χωρίς παιδιά θα λάβει 345,60 ευρώ, χήρα με 1 παιδί θα λάβει 50/75 των 345,60ευρώ , δηλ. 230,40 ευρώ και το παιδί 25/75, δηλαδή 115,20 ευρώ. Για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας που καταβάλλονταν στους θανόντες συνταξιούχους μειωμένες λόγω ποσοστού αναπηρίας, το χορηγούμενο ποσό θα είναι μειωμένο σε αντίστοιχο ποσοστό ενώ στην περίπτωση που καταβαλλόταν πλήρες ποσό παρά την ύπαρξη χαμηλότερης βαθμίδας αναπηρίας, το ποσό που θα χορηγείται στα μέλη οικογένειας θα είναι πλήρες.