Ευκαιρίες αναδιάρθρωσης πριν από την πτώχευση

ΦΩΤΟ: REUTERS/FRANCOIS LENOIR

ΦΩΤΟ: REUTERS/FRANCOIS LENOIR

Ενιαίο πλαίσιο που θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε επιχειρήσεις με χρηματοδοτικές δυσκολίες, μεταξύ των οποίων οι μικρότερες παρεμβάσεις των δικαστηρίων και οι χρονικές «ανάσες» πριν από τις αναγκαστικές εκτελέσεις, πρότεινε η Κομισιόν στα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής, που έχει μορφή πρότασης κοινοτικής οδηγίας, επικεντρώνεται σε τρία βασικά στοιχεία:

1) Κοινές αρχές για τη χρήση πλαισίων έγκαιρης αναδιάρθρωσης, που θα βοηθούν τις εταιρείες να εξακολουθήσουν τις δραστηριότητές τους και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

2) Κανόνες που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς θα απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους έπειτα από μια περίοδο 3 ετών κατ’ ανώτατο όριο.

3) Στοχοθετημένα μέτρα για τα κράτη-μέλη ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και απαλλαγής.

Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην προσέλκυση επενδυτών, τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας και θα βοηθήσουν τις οικονομίες να απορροφούν τους κραδασμούς της οικονομίας.

Σήμερα, πάρα πολλές βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες οδηγούνται στην εκκαθάριση αντί της έγκαιρης αναδιάρθρωσης. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με προβληματικό σε αποτελεσματικότητα νομικό πλαίσιο, αφού κατατάσσεται στην 23η μεταξύ των κρατών-μελών. Μάλιστα, οι διαδικασίες αφερεγγυότητας στη χώρα μας διαρκούν κατά μέσο όρο 3,5 έτη έναντι 2 έτη στην Ε.Ε., ενώ το ποσοστό ανάκτησης των οφειλόμενων φτάνει μόλις το 35,6%, με μέσο όρο στην Ευρώπη το 65%.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι ενιαίοι κανόνες θα τηρούν τις παρακάτω βασικές αρχές:

  • Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ιδίως οι μμε, θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασής τους και τη διασφάλιση της έγκαιρης αναδιάρθρωσής τους.
  • Ευέλικτα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης θα απλουστεύσουν τις χρονοβόρες, πολύπλοκες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Τα εθνικά δικαστήρια θα επεμβαίνουν όταν χρειάζεται για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.
  • Ο οφειλέτης θα έχει στη διάθεσή του μια περιορισμένη χρονικά «ανάσα» 4 μηνών κατ’ ανώτατο όριο πριν από την αναγκαστική εκτέλεση, ώστε να διευκολύνονται οι διαπραγματεύσεις και η επιτυχής αναδιάρθρωση.
  • Τυχόν διαφωνούσα μειοψηφία πιστωτών και εταίρων δεν θα μπορεί να εμποδίσει τα σχέδια αναδιάρθρωσης, ωστόσο τα έννομα συμφέροντά τους θα διασφαλίζονται.
  • Η νέα χρηματοδότηση θα έχει ειδική προστασία, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς αναδιάρθρωσης.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών προληπτικής αναδιάρθρωσης, οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται πλήρως σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία της Ε.Ε.
  • Η επιμόρφωση, η εξειδίκευση των επαγγελματιών του κλάδου και των δικαστηρίων, καθώς και η χρήση της τεχνολογίας μέσω ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτήσεων και των κοινοποιήσεων προς τους πιστωτές θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και θα μειώσουν τη διάρκεια των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και δεύτερης ευκαιρίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην έκθεση των προέδρων των 5 κοινοτικών οργάνων (Κομισιόν, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωβουλή, ΕΚΤ, Eurogroup) για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, ο τομέας της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας αναφέρεται μεταξύ των σημαντικότερων σημείων συμφόρησης που εμποδίζουν την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών στην Ευρωζώνη και πέρα από αυτήν.

Θέσεις εργασίας

«Θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να προβαίνουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση, ώστε να διασώζονται οι θέσεις εργασίας και να διατηρείται η αξία» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, προσθέτοντας: «Με τη νέα οδηγία υποστηρίζουμε τους επιχειρηματίες να σταθούν ξανά στα πόδια τους πιο γρήγορα και να κάνουν μια νέα προσπάθεια».

Σύμφωνα με την επίτροπο Δικαιοσύνης, Βιέρα Γιούροβα, κάθε χρόνο 200.000 επιχειρήσεις πτωχεύουν στην Ε.Ε. ενώ χάνονται 1,7 εκατ. θέσεις εργασίας. «Πολλές από τις πτωχεύσεις αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί» τόνισε.

Πηγή: Ναυτεμπορική