Αυξάνονται οι ροές μεταναστών στα νησιά

ΦΩΤΟ: M.BACANSKI

ΦΩΤΟ: M.BACANSKI

Aπό την αλληλεγγύη στην επιφυλακτικότητα και από εκεί στην έντονη αντίδραση είναι µόνο µερικοί µήνες… δρόµος. Πέρυσι, οι νησιώτες προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο να βοηθήσουν τους χιλιάδες ανθρώπους που έφταναν στα νησιά από την Τουρκία. Οµως τον τελευταίο καιρό, καθώς επιδεινώνονται οι συνθήκες σε Λέσβο, Χίο, Σάµο, Λέρο και Κω, όπου παραµένουν εγκλωβισµένοι πρόσφυγες και µετανάστες στα hotspots, σε υποδοµές που δηµιουργήθηκαν για ολιγοήµερη φιλοξενία, οι τοπικές κοινωνίες γίνονται όλο και πιο καχύποπτες απέναντι στις κυβερνητικές «δεσµεύσεις» και εύκολα διολισθαίνουν προς τον ρατσισµό. Ταυτόχρονα, αυξάνονται στα νησιά οι αφίξεις µεταναστών έναντι των ανθρώπων που έχουν προσφυγικό προφίλ. Παρ’ όλα αυτά, οι υπηρεσίες ασύλου στα νησιά επιβαρύνονται, καθώς όλοι υποβάλλουν αίτηµα ασύλου προσπαθώντας να παρατείνουν το χρονικό διάστηµα παραµονής τους στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά σύµφωνα µε στοιχεία της Υπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, τον Οκτώβριο έφτασαν στα ελληνικά νησιά 2.970 άτοµα. Από αυτά οι 268 ήταν από την Αλγερία, οι 541 από το Ιράκ, οι 105 από το Πακιστάν, οι 410 από το Αφγανιστάν και 1.021 από τη Συρία, ενώ 625 άτοµα είχαν «διάφορες» υπηκοότητες. Το ένα τρίτο των αφίξεων (904 άτοµα) ήταν ανήλικοι. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγµα του κλίµατος που δηµιουργείται, η αντίδραση των εργαζοµένων στο θεραπευτήριο Λέρου, όταν έµαθαν ότι τρεις γυναίκες από το κέντρο υποδοχής προσφύγων εντάχθηκαν στα µαθήµατα κατασκευής χαλιών και πλεξίµατος που πραγµατοποιούνται ως εργασιοθεραπεία στους ασθενείς. Το σωµατείο των εργαζοµένων προχώρησε σε καταγγελία της απόφασης κατά του διοικητικού συµβουλίου του θεραπευτηρίου: «Θεωρούµε ότι ο χώρος αυτός ανήκει στο ΚΘΛ και οι υπάλληλοι που εργάζονται σε αυτό αµείβονται για να παρέχουν υπηρεσίες µόνο στους νοσηλευόµενους ασθενείς µας». Οι εργαζόµενοι θέτουν θέµα ασφάλειας και ζητούν την ανάκληση της απόφασης. Ο πρόεδρος του Σωµατείου Τάσος Τσαχουριανίδης µιλώντας στην «Κ» ανέφερε ότι δεν υπάρχουν µέτρα φύλαξης και κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα συµβούν έκτροπα. «Είµαστε πολύ επιφυλακτικοί, µπορεί να γίνει οτιδήποτε. Τέσσερις φορές έγιναν επεισόδια στο κέντρο φιλοξενίας. ∆εν ξέρουµε πού θα φτάσουν» υπεραµύνεται της αρνητικής στάσης του προσωπικού του θεραπευτηρίου ο κ. Τσαχουριανίδης. Στο µεταξύ, το υπουργείο Οικονοµικών έχει προκηρύξει δράση για τη δηµιουργία χώρων υποδοχής αιτούντων άσυλο συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το πρόγραµµα δίνεται η δυνατότητα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συµµετέχει σε µια προσπάθεια να καµφθούν οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Πρόκειται για τη δηµιουργία δοµών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας µε ιδιαίτερη έµφαση σε ευπαθείς οµάδες (ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτοµα µε αναπηρία, υπερήλικες, γυναίκες σε κύηση, θύµατα βασανιστηρίων, µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα παιδιά) συνολικής δυναµικότητας 3.000 θέσεων. Η δυναµικότητα της δοµής µπορεί να κυµανθεί από 15 έως 50 θέσεις και θα πρέπει να λειτουργήσει για πέντε έτη. ∆ικαιούχοι της δράσης, σύµφωνα µε την προκήρυξη, µπορεί να είναι οι δήµοι και οι περιφέρειες αλλά και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ΝΠ∆∆ αλλά και ΜΚΟ και Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα, αλλά και το υπουργείο Εργασίας. Το απόθεµα κτιρίων που διαθέτουν οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να κατατεθεί έως τις 22 ∆εκεµβρίου.

 

Πηγή: Τάνια Γεωργιοπούλου – Η Καθημερινή