Φοροαπαλλαγές στους εαυτούς τους έδωσαν οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Οι αδέκαστοι δικαστές δικαίωσαν για άλλη μια φορά τους εαυτούς τους. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να αποφασίζουν κατά των δανειοληπτών, υπέρ των τραπεζών και του δημοσίου, για το συμφέρον του κράτους πάντα και της εθνικής οικονομίας, αλλά όταν έρθει ο λόγος στα συμφέροντά τους, τότε δεν θέλουν να χάσουν ούτε ένα δεκάλεπτο από τις αποδοχές τους.

Έτσι αποφάσισαν να λάβουν μείωση φόρων και αναδρομικά, εκτός από τους δικαστικούς, και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Το ζήτημα έκλεισε μάλιστα ύστερα από την ομόφωνη γνωμοδότηση του ίδιου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε ερώτημα που απηύθυνε το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των αποδοχών των εν ενεργεία και συνταξιούχων λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα (στις 21-11-2016) ότι η φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων), η οποία καθορίστηκε με δύο εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), πρέπει να εφαρμοσθεί και στους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εν ενεργεία και συνταξιούχους).

Όπως αναφέρει η γνωμοδότηση 288/2016 του ΝΣΚ «οι αποδοχές των μελών του ΝΣΚ ήταν, παλαιόθεν, ακόμα και πριν από τη συνταγματική κατοχύρωση του ΝΣΚ και των λειτουργών του με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, νομοθετικά εξομοιωμένες με τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, προς τους οποίους αντιστοιχούν βαθμολογικά και μισθολογικά, ενώ αντίστοιχη ήταν και η φορολογική τους μεταχείριση (βλέπ. έγγραφο υπ’ αριθ. 1058268/963/Α0012/14.6.1999 του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Φορολογική μεταχείριση αμοιβών δικαστικών λειτουργών και Μελών Ν.Σ.Κ. οικονομικού έτους 1997 (χρήση 1996)» και απόφαση ΥΠΟΙΚ 1023113/423/ Α0012/ΠΟΛ.1077/28.2.2000) με θέμα «Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών αμοιβών δικαστικών λειτουργών και Μελών Ν.Σ.Κ, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3150/1999 απόφαση του Σ.τ.Ε.»).

Για τους λόγους αυτούς η γνωμοδότηση του ΝΚΣ καταλήγει στο εξής: «Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α’ Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι η φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων), η υλοποίηση της οποίας αποφασίσθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1147/29.9.2016 και ΠΟΛ.1161/1.11.2016 εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη επιβάρυνση των διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων, πρέπει να εφαρμοσθεί και στους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εν ενεργεία και συνταξιούχους), καθώς και στα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ, τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του συνταξιοδοτικού νόμου, λόγω του θανάτου των λειτουργών αυτών και μόνο για το τμήμα που αφορά τις κατά μεταβίβαση συντάξεις (όχι δηλαδή και για τα λοιπά εισοδήματα αυτών)».

Δικαστές και τραπεζίτες αποφασίζουν για τους εαυτούς τους και για τα συμφέροντά τους, με την κυβέρνηση να μένει απαθής και αμέτοχος θεατής, όταν δεν προσπαθεί να εξυπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα. Και ο Έλληνας πολίτης, ο άνεργος, ο χαμηλόμισθος, ο χαμηλοσυνταξιούχος, ο δανειολήπτης που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι, την επιχείρηση ή την περιουσία του, καλείται να πληρώσει φόρους και να υποστεί μειώσεις στις αποδοχές του για να σωθεί δήθεν η χώρα.

Θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι αυτοί οι αμέμπτου ηθικής δικαστικοί και να κρύβονται.