Ο κόσμος απαιτεί πράξεις από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Ακόμα περιμένουμε τα αυτονόητα από τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Δηλαδή να γίνει αυτό που λέει ο τίτλος του. Αλλά ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι συνήγορος μόνο κατά τον τίτλο. Κατά τα άλλα, εκεί δηλαδή που πρέπει να επιδείξει έργο και απλά φιλολογίες και εξαγγελίες, δεν κάνει απολύτως τίποτα.

Απόδειξη ότι τώρα ακόμα εξετάζουν τη σύσταση και λιετουργία των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ) ανά την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης, μετά από έξι χρόνια εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου μόνο 75 Δήμοι έχουν συστήσει ΕΦΔ και από αυτούς μολονότι 28 είναι Δήμοι έδρας νομού.Η πρόταση του Συνηγόρου είναι να προβλεφθεί νομοθετικά η υποχρεωτική σύσταση ΕΦΔ από τους Δήμους της έδρας του νομού σε διάστημα ενός μήνα από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας καθώς η λειτουργία τους στο σύνολο των 325 Δήμων της χώρας δεν θεωρείται ρεαλιστικό να υλοποιηθεί. Μας λένε μάλιστα ότι η προώθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποτελεί στοίχημα για τη Γραμματεία καθώς εξασφαλίζει την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών και των δικαστηρίων προς αμοιβαίο όφελος προμηθευτών και καταναλωτών.

Η πραγματικότητα είναι ότι με προτάσεις πάνε να καλύψουν τα κενά για την προστασία του καταναλωτή αλλά  και τα χρήματα που έπαιρναν  και παίρνουν από την Ε.Ε για να υπάρχουν. Εμείς τα έχουμε πει εδώ και έναν χρόνο ότι οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, για τις οποίες οι δήμοι παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν. Κι όπου υπάρχουν, υπολειτουργούν. Κι αυτοί τώρα ακόμα προτείνουν να γίνουν οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πολίτες παραμένουν απροστάτευτοι γιατί ούτε επιτροπές υπάρχουν ούτε η δωρεάν νομική βοήθεια.

Εμείς επικοινωνήσαμε με τον Συνήγορο του Καταναλωτή για να μας απαντήσουν τι κάνουν εδώ κι έναν χρόνο. Αλλά μας είπαν να επικοινωνήσουμε «μετά τις γιορτές». Γιατί όμως; Τι θα μεσολαβήσει υπέρ του πολίτη σ’ αυτό το μικρό διάστημα; Μήπως θα το μαγειρέψουν για να είναι πάλι και αυτές οι επιτροπές κατά του πολίτη;