Παράταση στα δύο αρχικά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τα καθεστώτα “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” μέχρι τις 20/1/2017. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν η 20/12/2016.