ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ακόμη ηλεκτρονική διαμεσολάβηση από το ADR point. Η υπόθεση αφορούσε διαφορά μεταξύ Ελλήνων μισθωτών και Μεσιτικής Εταιρίας στη Σκωτία. Το μισθωμένο ακίνητο δεν πληρούσε τους όρους μίσθωσης, είχε προβλήματα ασφάλειας στις παροχές ρεύματος και αερίου και ήταν σε κακή κατάσταση από πλευράς παλαιότητας. Οι μισθωτές υπέγραψαν το συμβόλαιο μίσθωσης χωρίς να δούνε το ακίνητο και χωρίς να γνωρίζουν αγγλικά, προκαταβάλλοντας σχεδόν το σύνολο των χρημάτων της μισθωτικής περιόδου. Σε κάποια χρονική σ τιγμή αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη μίσθωση και προβάλλοντας μια σειρά από διεκδικήσεις. Η Μεσιτική Εταιρία αρνήθηκε κάθε επικοινωνία προβάλλοντας το υπογεγραμμένο συμφωνητικό και διεκδικήσεις για παραβίαση των όρων του. Τα μέρη συμφώνησαν, πριν την προσφυγή στα δικαστήρια, να χρησιμοποιήσουν τη διαμεσολάβηση, την οποία ανέλαβε το ADR point. Η διαδικασία έγινε στο σύνολό της ηλεκτρονικά, είχε συνολική διάρκεια 9 ώρες και κατέληξε στη υπογραφή συμφωνίας που περιλάμβανε μη καταβολή μισθωμάτων, αναγνώριση της ημερομηνίας καταγγελίας της ίσθωσης και άλλες ρυθμίσεις που συμφώνησαν οι δύο πλευρές.

 

Το Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ADR point αποτελεί τον μοναδικό ιδιωτικό φορέα εναλλακτικής και ηλεκτρονικής επίλυσης αστικών, εμπορικών και καταναλωτικών διαφορών στη Ελλάδα. Έχει την έγκριση της εθνικής αρχής, είναι κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την Οδηγία 2013/11 και αποτελεί επίσημο φορέα της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών. Επιπλέον, το ADR point συνεργάζεται με ομόλογους φορείς του εξωτερικού, έχει εξειδίκευση στις διαδικασίες ηλεκτρονικής επίλυσης και διαθέτει σημεία επίλυσης διαφορών σχεδόν σε όλη τη χώρα και σε πολλές πόλεις του εξωτερικού. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του φορέα στο www.adrpoint.gr και συνδεθείτε με ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα της Ευρώπης για την εξωδικαστική και ηλεκτρονική επίλυση όλων των διαφορών.