ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Τον απολογισμό του έργου του για το έτος 2016  – και ειδικότερα έως και την 16η Δεκεμβρίου 2016 – ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017, το Τμήμα Ελεγκτών και Επιδοτών της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και Πόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στη διάρκεια των καθημερινών ελέγχων του κοινόχρηστου χώρου για τη χρήση του από τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και από άλλες επιχειρήσεις, διενεργήθηκαν 3.699 πράξεις αυτοψίας και συντάχθηκαν 1.646 εκθέσεις αυτοψίας, οι οποίες διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Δημοτικών Φόρων και Τελών  για έκδοση αποφάσεων Δημάρχου, που αφορούν σε επιβολές προστίμου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 231 έλεγχοι για παράνομα διαφημιστικά μέσα και συντάχθηκαν 105 πράξεις αυτοψίας, προκειμένου να ακολουθήσουν οι  σχετικές εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την επιβολή των διοικητικών προστίμων.

Τέλος, κατά ίδιο χρονικό διάστημα, διεκπεραιώθηκαν από το Τμήμα, 10.286 επιδόσεις εγγράφων, σε κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης.