Μόνο για τα κεκτημένα τους ενδιαφέρονται οι δικαστικοί;

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Τώρα σκέφτονται οι δικαστικοί και προσπαθούν να αναδείξουν το ενωσιακό δίκαιο και μόνο όσον αφορά το ζήτημα του ορίου ηλικίας τους, μετά τη συμπλήρωση του οποίου οι Δικαστικοί Λειτουργοί καλούνται να αποχωρήσουν υποχρεωτικώς από την Υπηρεσία τους. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι δικαστικοί υποστηρίζουν ότι τυχόν μεταβολή ή αναθεώρηση της παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος, αλλά και των λοιπών συνταγματικών διατάξεων που αναφέρονται στο όριο ηλικίας των Δικαστικών Λειτουργών μπορεί να μην είναι συμβατή προς το Ενωσιακό Δίκαιο.

Αν και δικαστικοί λειτουργοί επισημαίνουν σε άρθρα τους ότι το Ενωσιακό Δίκαιο δεν απαγορεύει την οποιαδήποτε μεταβολή του ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών, αλλά το θέτει ως ζήτημα το οποίο αφορά τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι μπορεί οποιαδήποτε μεταβολή των άρθρων του Συντάγματος που καθορίζουν το όριο ηλικίας για την αποχώρηση των δικαστικών λειτουργών, μπορεί να αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Κρίσιμο θεωρείται και πρέπει να διακριβωθεί – επισημαίνουν κάποιοι δικαστικοί – κατά πόσον ένα κράτος-μέλος έχει απαλλαγεί από παρελθόντα κατάλοιπα και φοβίες που επέβαλαν την πρόβλεψη του ορίου ηλικίας των Δικαστικών Λειτουργών στο Σύνταγμα. Κατόπιν, προϋποτίθεται να διακριβωθεί ότι το κράτος είναι σε θέση να εγγυηθεί την εκπλήρωση των σκοπών του, δίχως να χρήζει μόνον (ή και) συνταγματικής περιβολής το όριο ηλικίας των Δικαστικών Λειτουργών.

Αυτό βέβαια είναι κάτι που δεν αφορά τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας. Αυτό που τους αφορά όμως είναι ότι οι δικαστικοί θυμούνται και επικαλούνται το Ενωσιακό Δίκαιο μόνο όταν κινδυνεύουν να θιγούν τα κεκτημένα του δικού τους κλάδου.

Το ερώτημα που γεννάται όμως στην σκέψη του κάθε δανειολήπτη είναι απλό. Τώρα θυμήθηκαν το Ενωσιακό δίκαιο όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την εφαρμογή της νομοθεσίας και την τήρηση της νομιμότητας; Την  ώρα που εδώ και δεκαετίες οι Ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και γενικά το ελληνικό κράτος παραβιάζουν καθημερινά, είτε ευθέως, είτε δια της παράλειψης ουσιαστικής νομοθετικής και δικαστικής προστασίας των καταναλωτών, όχι μόνο το εθνικό, αλλά πρωτίστως το ευρωπαϊκό δίκαιο που έχει θεσπιστεί για την προστασία των καταναλωτών εν γένει και των δανειοληπτών ειδικότερα, δεν τους απασχόλησε ούτε τους απασχολεί αν καταστρατηγείται στην Ελλάδα το Ενωσιακό δίκαιο. Το μόνο που τους νοιάζει τώρα είναι το όριο ηλικίας, μετά τη συμπλήρωση του οποίου οι Δικαστικοί Λειτουργοί καλούνται να αποχωρήσουν υποχρεωτικώς από την Υπηρεσία τους. Και ύστερα απορούν γιατί οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.