ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ Η ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

fokas-nea-foto

Την μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης που πληρούν όλα τα σχετικά από το Νόμο κριτήρια ζητά με ερώτηση του στη Βουλή ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων Αριστείδης Φωκάς. Ο κ. Φωκάς αντικρούει το επιχείρημα του Υπουργείου πως δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, καθώς ο λόγος ένα προς τέσσερα και ένα προς τρία (προσλήψεις – αποχωρήσεις) δεν ισχύει για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ακόμη υπενθυμίζει, πως τα σχετικά μέτρα δεν εμπόδισαν την Κυβέρνηση να εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων των ΟΤΑ. Τέλος σημειώνει, πως η άρτια λειτουργία του ΠΣ προϋποθέτει την ομογενοποίηση του προσωπικού και την απαλοιφή των όποιων διαφοροποιήσεων σε καθήκοντα και ωράρια.

Σε σχετική δήλωση του ο κ. Φωκάς επισημαίνει τα εξής: «Είναι σε εξέλιξη μια τεράστια αδικία σε βάρος των ανθρώπων αυτών που είναι στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος για την πυροπροστασία της Πατρίδας μας, για την ασφάλεια μας. Εφόσον δικαιούνται μονιμοποίησης, ας αφήσει η Κυβέρνηση τα τεχνάσματα και τις δικαιολογίες, ας πράξει όσα ο Νόμος ορίζει. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι υπόλογη και απέναντι στους πολίτες, καθώς συρρικνώνει τη δυναμική του ΠΣ, από την ώρα που οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς, τόσο στην υπερωριακή απασχόληση όσο και στα καθήκοντα που μπορούν να αναλάβουν».

 

Προς: 1) Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης & 2) Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Μονιμοποίηση πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 15 του Ν. 3938/2011, 2.093 (από τους συνολικά 4.000) πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να μονιμοποιηθούν την Παρασκευή 10/02/2017.

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο υπ’ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.13/116/30598/2.2.2017 του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), στον προγραμματισμό των διορισμών και προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τα επόμενα δύο έτη δεν μπορεί να περιληφθεί η ένταξη των πυροσβεστών που έχουν προσληφθεί για πενταετή θητεία στο μόνιμο προσωπικό του ΠΣ. Η απόφαση αυτή αποδίδεται στα περιοριστικά, λόγω δημοσιονομικών συνθηκών, μέτρα περί προσλήψεων (μία πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις για το 2017 και μία πρόσληψη ανά τρεις αποχωρήσεις για το 2018) και αντιπροτείνεται η ανανέωση της θητείας τους και η μονιμοποίησή τους μόλις το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες.

Επειδή ο λόγος ένας προς τέσσερα και ένας προς τρία δεν ισχύει για το ΠΣ, όπου υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης ατόμων αριθμού ίσου προς αυτούς που αποχωρούν.

Επειδή τα περιοριστικά μέτρα περί προσλήψεων δεν εμποδίζουν την Κυβέρνηση να εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων των ΟΤΑ και, αν υπάρχει η πολιτική βούληση, δεν μπορούν να την εμποδίσουν να εφαρμόσει το νόμο ούτε και για τη μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

Επειδή για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του ΠΣ επιβάλλεται η ομογενοποίηση του προσωπικού και η απαλοιφή των όποιων διαφοροποιήσεων σε καθήκοντα και ωράρια.

Επειδή –με τη, σε κάθε περίπτωση απαράδεκτη, μείωση κατά 27% της οργανικής δύναμης της Διοίκησης Θεσσαλονίκης για το 2017– τέτοιου είδους περιορισμοί στην υπερωριακή απασχόληση και τα καθήκοντα που μπορούν να αναλάβουν οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης (που σε κάποιες περιφερειακές υπηρεσίες φθάνουν να αποτελούν ακόμα και το 50% της συνολικής δύναμης) θα καθιστούν φύσει αδύνατο ακόμα και το να καλυφθούν οι βάρδιες.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

 

Έχουν την πολιτική βούληση να εφαρμόσουν το νόμο και να μονιμοποιήσουν τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που πληρούν τα σχετικά κριτήρια;