ΣΤΑΔΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Στη σταδιακή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, για την περίοδο 2015-2019 και με ύψος επένδυσης 8.500.000€, για την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Στόχος είναι η εφαρμογή ενιαίας προσέγγισης στο φωτισμό των δημόσιων χώρων και η εναρμόνισή του με τους σύγχρονους ευρωπαϊκούς κανονισμούς φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας.

Πρώτο βήμα αποτέλεσε η πλήρης ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση του δημοτικού φωτισμού (τύποι φωτιστικών, ιστών, φρεάτια, δίκτυα, πίνακες κ.ά.) σε υπόβαθρο G.I.S., ένα εγχείρημα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, λόγω της τεράστιας έκτασης και της πολυπλοκότητας του δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει:

340χλμ. εναερίων και υπογείων γραμμών
360 ηλεκτρολογικούς πίνακες
Πάνω από 21.000 φωτιστικά σε οδούς, πάρκα, πλατείες και πεζόδρομους
Στο πλαίσιο εφαρμογής του παραπάνω σχεδιασμού, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη το έργο «Εκσυγχρονισμός του δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα», συμβατικής δαπάνης 1.824.277€, το οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη ως τώρα παρέμβαση στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς πρόκειται να αντικατασταθούν 2.800 συμβατικά φωτιστικά οδοφωτισμού με νέα φωτιστικά τύπου Led.

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε μέσω της συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος JESSICA και την Τράπεζα Πειραιώς.

Το όφελος που προκύπτει αφορά στη μείωση των ενεργειακών δαπανών του Δήμου, την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την ανάδειξη ενός σύγχρονου νυχτερινού αστικού φυσικού περιβάλλοντος, καθώς κύριο πλεονέκτημα του φωτισμού Led είναι η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, έως και 65%.

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού 43 οδών του βασικού αστικού ιστού, που σηματοδοτούν τις κεντρικές οδεύσεις και διέρχονται από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, ιστορικά, τουριστικά και εμπορικά σημεία αναφοράς της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται η ποιότητα του υπάρχοντος φωτισμού. Η εξοικονόμηση δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος που θα αποφέρει το έργο προϋπολογίζεται στο ποσό των 350.000 με 400.000€ ετησίως.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός του δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα» – που προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι του 2017 – τοποθετήθηκαν δοκιμαστικά, στις αρχές Ιανουαρίου από τον ανάδοχο του έργου, φωτιστικά Led σε  τσιμεντοϊστούς της Λεωφ. Κ. Καραμανλή, από τη διασταύρωση της Γρηγορίου Ε’ προς τη Βούλγαρη, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι των φωτομετρικών μεγεθών.

“Το έργο προδιαγράφει τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού, όπως τον υπαγορεύουν οι σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και περιορισμού στην κατανάλωση ενέργειας, δηλαδή η χρήση της νέας τεχνολογίας, η ενίσχυση των υποφωτισμένων περιοχών και η μείωση της φωτορρύπανσης, με ταυτόχρονη σημαντική εξοικονόμηση πόρων” δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς.