Η γραφειοκρατία του ΕΣΠΑ δημιουργεί κυκλώματα

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Κυκλώματα έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη διαδικασία της χρηματοδότησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για μια καταγγελία  που προέρχεται από το ίδιο το υπουργείο Οικονομίας. Σύμφωνα με το υπουργείο, έχουν εντοπιστεί κρούσματα απάτης από επιτήδειους που αποσπούν χρήματα, υποσχόμενοι την ένταξη σε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ. Το υπουργείο Οικονομίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ζητάει από τους ενδιαφερόμενους, να αποφεύγουν κάθε συναλλαγή με άτομα που εμφανίζονται ως συνεργαζόμενοι του υπουργείου και ζητούν προκαταβολικά αμοιβή για υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ο ίδιος  ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε ότι: «Η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς είναι κεντρική προτεραιότητα του υπουργείου και για τον σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει στενή συνεργασία με την γενική γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του υπουργείου Δικαιοσύνης», τόνισε δε πως: «Επανασχεδιάσαμε όλη τη δομή του ΕΣΠΑ ώστε να εκλείψουν οι συνθήκες που στρώνουν το έδαφος στη διαφθορά και την απάτη. Μειώσαμε τη γραφειοκρατία, ηλεκτρονικοποιήσαμε τις διαδικασίες, εξασφαλίσαμε την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των προγραμμάτων, σε κάθε στάδιο της υλοποίησής τους. Κυρίως όμως ανοίξαμε το ΕΣΠΑ στην κοινωνία και κατοχυρώσαμε τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στη σχέση του με τους πολίτες». Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της απάτης στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, το υπουργείο υλοποιεί ήδη από το 2015 την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις, που περιλαμβάνει ενέργειες για τον συντονισμό όλων των αρμόδιων Εθνικών Αρχών για τη διαχείριση και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την προώθηση της διαφάνειας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 που ενσωματώνει συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Η συγκεκριμένη στρατηγική», σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, «είναι και η πιο προωθημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία η χώρα μας απέσπασε τα συγχαρητήρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF)».

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις του ΕΣΠΑ από τους επίσημους διαδικτυακούς τόπους: www.espa.gr και www.antagonistikotita.gr, ενώ, για όλες τις πληροφορίες σχετικά με προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, μπορούν να επισκέπτονται ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ).

Αλλά, παρά τα μέτρα ασφαλείας, παρά τους ελέγχους και όλες τις ενέργειες που κάνει το υπουργείο, τα κυκλώματα εξακολουθούν να υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αναρωτιέται κανείς γιατί το υπουργείο Οικονομίας δεν καταπολεμά τη γραφειοκρατία. Γιατί κρατάει τον έλεγχο του πακέτου του ΕΣΠΑ και δεν αφήνει τους ίδιους τους επαγγελματίες να μπουν και να κάνουν τις αιτήσεις τους απευθείας στα ευρωπαϊκά όργανα και προγράμματα; Δεν ζούμε πλέον στο 1980. Οι νέοι, αλλά και πολλοί παλιοί επαγγελματίες γνωρίζουν καλά να χρησιμοποιούν υπολογιστές. Κι αν δεν γνωρίζουν αυτοί, γνωρίζουν οι λογιστές τους. Γιατί άραγε το υπουργείο Οικονομίας, μαζί με τις κατά τόπους περιφέρειες, θέλουν να κρατούν σε έναν ασφυκτικό εναγκαλισμό αυτό το εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας; Μήπως για να διατηρήσουν τις πελατειακές τους σχέσεις; Μήπως για να μοιράζουν ευρωπαϊκά κονδύλια σε δικά τους παιδιά; Μήπως για να δημιουργούν άχρηστα ΚΕΠ Δανειοληπτών και να μοιράζουν ευρωπαϊκά κονδύλια όπου και όπως θέλουν; Θα μπορούσαν λοιπόν να τα δώσουν σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη τις οικονομίας της χώρας και την καταπολέμηση τις ανεργίας. Αλλά δεν το κάνουν γιατί θέλουν να ελέγχουν που πάνε τα χρήματα και να διατηρούν τις πελατειακές τους σχέσεις.