ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημοσιεύθηκε: Wednesday 22 Feb 2017 - 15:29

Τελευταία Ενημέρωση: 11:31