Αρχίζει ο νέος κύκλος του μεταπτυχιακού προγράμματος στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Τριάντα μεταπτυχιακούς φοιτητές θα δεχθεί στο νέο, 3ο κύκλο λειτουργίας του για το πανεπιστημιακό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών στο πρόγραμμα, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master’s Degree in European Policies on Youth, Education and Culture), περιλαμβάνει αξιολόγηση φακέλου και συνέντευξη υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων θα λήξει τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν πτυχιούχοι, καθώς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την ημερομηνία λήξης των εγγραφών πιστοποιητικό με το ειδικότερο σχόλιο ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει η συμμετοχή τους σε προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας.

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο πρώτα αφορούν στη διδασκαλία μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα και το τρίτο στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Θα δοθεί δυνατότητα συγγραφής εργασιών και διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα σε όσους φοιτητές το επιθυμούν.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Το κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς εβδομάδες και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα τριών απουσιών σε κάθε μάθημα. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής ανά εξάμηνο:

 

Μαθήματα
Διδάσκοντες
Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία
Κουσκουβέλης/ Παπαδόπουλος
Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Μπουτσιούκη
Μέθοδοι έρευνας και εκπόνησης επιστημονικών εργασιών με χρήση εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής
Κουτσουπιάς/Δεργιαδές/Ζαφειρόπουλος
Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βοσκόπουλος
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση
Μπιτζένης
Δικαιώματα του Παιδιού
Αναγνωστοπούλου
Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Σκιαδάς
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία
Βοσκόπουλος/Παπαδόπουλος
Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία
Βασιλειάδης /Λίτσας
Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κιόχος /Νίκας
Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση
Κωνσταντινίδης/Μπιτζένης
Πολιτικές κατά των Διακρίσεων στην Ευρώπη
Αναγνωστοπούλου
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, γραφείο Κ124, τηλ.: 2310-891.416, ώρες 10:00-12:00, e-mail: kakani@uom.gr, ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.epnep.uom.gr/

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας και συντονιστής του συνεδρίου Διεθνούς Επιχειρηματικότητας: http://www.icib.eu, Αριστείδης Μπιτζένης.