Θεόδωρος Φέσσας: Όχι στο κράτος-επιχειρηματία – Ναι σε ένα έξυπνο κράτος

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS

Ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Θεόδωρου Φέσσα, στο 1o Greek Law Digest Conference: Legal & Business Challenges in today’s Greece, 3/2/2017

«Έχει αποδειχθεί ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι ένας καλός επιχειρηματίας. Ένα σοβαρό κράτος πρέπει να περιορίζεται στον εποπτικό και ελεγκτικό του ρόλο, θέτοντας τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για την παροχή δημοσίων αγαθών, όπως είναι η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία, εις τρόπον ώστε να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον, τόσο σε όρους κόστους, όσο και σε επίπεδο ποιότητας.» Το μήνυμα αυτό μετέφερε ο Προέδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας, μιλώντας σήμερα, σε εκδήλωση, με θέμα: «1o Greek Law Digest Conference με θέμα: Legal & Business Challenges in today’s Greece». Όπως τόνισε ο κ. Φέσσας είναι οικονομικά και κοινωνικά ωφέλιμο να αποτραβηχθεί το κράτος από κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα και να δημιουργήσει συνθήκες που επιτρέπουν την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. «Στην Ελλάδα, λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε κράτος-επιχειρηματία –επισήμανε ο κ.Φέσσας. Χρειαζόμαστε ένα έξυπνο κράτος που με ξεκάθαρους κανόνες, ασφάλεια δικαίου και αποτελεσματικούς εποπτικούς μηχανισμούς, προωθεί συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, αποσύρεται από δραστηριότητες που δεν δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και την οικονομία και αναθέτει μια μεγάλη μερίδα front-desk και back-office υπηρεσιών του σε ιδιώτες (outsourcing), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την εξοικονόμηση πόρων.» Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κωδικοποίησε τις 6 βασικές αρχές «επανίδρυσης» του κράτους, όπως είναι:

Να προσφέρεται στους πολίτες η δυνατότητα επιλογής εξυπηρέτησης από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Π.χ. παιδικοί σταθμοί ή νοσοκομειακή περίθαλψη.
Να χρηματοδοτείται η αγορά συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών από τους δικαιούχους πολίτες, αντί της παραγωγής τους σε μονοπωλιακή βάση από το κράτος.
Το κράτος να εστιάσει τη δράση του στον αυστηρό έλεγχο ποιότητας και διαφάνειας καθώς και την απαρέγκλιτη τήρηση προϋπολογισμών.
Οι ΔΕΚΟ, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, να θέτουν ετήσιους στόχους βελτίωσης των επιδόσεών τους και διατήρησης υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των πολιτών-πελατών τους, ανταγωνιζόμενοι τους ιδιώτες παρόχους.
Οι ιδιωτικοποιήσεις να συνοδεύονται με την αποτελεσματική λειτουργία ρυθμιστικών αρχών, ώστε να αποφεύγονται μονοπωλιακές καταστάσεις και να υπάρχει προστασία του κοινωνικού συνόλου από αθέμιτες πρακτικές της αγοράς. Όλες οι σχεδιαζόμενες ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα.
Επιπλέον σχετικά με το outsourcing: Στη διεθνή αλλά και την ευρωπαϊκή εμπειρία, η ανάθεση σε τρίτους αποτελεί μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη πρακτική τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Στην Ελλάδα ο βαθμός αξιοποίησης πρακτικών εξωτερικής ανάθεσης διαπιστώνεται εξαιρετικά χαμηλός ή και πλέον ανύπαρκτος. Παρότι οι πρακτικές αυτές δεν αποτελούν καινοτομία, εντούτοις θεσμικά και γραφειοκρατικά εμπόδια, καθώς και η αδυναμία της δημόσιας διοίκησης (τόσο σε κεντρικό όσο και σε αποκεντρωμένο βαθμό αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση) να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υψηλής τεχνικότητας που διέπουν τη διαδικασία των αναθέσεων αυτών (κοστολόγησης, συμβασιοποίησης και κυρίως παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης) αποστερούν από το Δημόσιο αλλά και τους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών σημαντικά οικονομικά αλλά και ποιοτικά οφέλη.

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ μίλησε για ένα αναγκαίο σοκ αξιοπιστίας που, αργά ή γρήγορα, θα φέρει και το αναπτυξιακό σοκ, το οποίο οφείλει να περιλαμβάνει την αλλαγή του μείγματος οικονομικής πολιτικής, ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή του διάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε ο κ. Φέσσας, μπορούμε να εστιάσουμε σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα που να είναι κερδοφόρα, ώστε συντεταγμένα να απευθυνθούμε στη διεθνή επενδυτική ικανότητα για ιδιωτική χρηματοδότηση.