Δύο καθηγητές του ΑΠΘ στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

«Η Πρυτανεία του ΑΠΘ συγχαίρει δημόσια τους Καθηγητές του ιδρύματος κ. Αντώνιο Ρεγκάκο (Τμήμα Φιλολογίας) και κ. Κωνσταντίνο Μπιλιαδέρη (Τμήμα Γεωπονίας) για την εκλογή τους ως μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), στις θέσεις ‘’Ανθρωπιστικών Επιστημών’’ και ‘’Γεωπονικών Επιστημών’’, αντίστοιχα.

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ απαρτίζεται από 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους (ένας για κάθε θεματική περιοχή) που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ με αποκλειστικό κριτήριο την επιστημονική αριστεία, δηλαδή το πλούσιο ερευνητικό έργο που έχει λάβει διεθνή αναγνώριση υψηλού κύρους. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι για μια ακόμη φορά υπερήφανο για τους Καθηγητές του».