ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΘ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στην Πρυτανεία, μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Στόχος της συνεργασίας είναι -μεταξύ άλλων- η προώθηση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικής αξιοποίησης της έρευνας και η υποστήριξη πρωτοβουλιών καινοτομίας και εξωστρέφειας. Στο ΑΠΘ υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις ή με τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών.

 

Επιπλέον, θα γίνουν παρουσιάσεις εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων σε ενδιαφερόμενα στελέχη επιχειρήσεων ή χρηματοδοτικούς φορείς.

 

«Το Πανεπιστήμιο θέλει να διερευνήσει όλους τους τρόπους που θα δώσουν ευκαιρίες στους αποφοίτους μας να δημιουργήσουν και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να στήσουν τις δικές τους εταιρείες και να μείνουν στην Ελλάδα προς όφελος της χώρας, της κοινωνίας και της οικονομίας» δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας.

 

Η πρώτη κοινή δράση, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, είναι η διοργάνωση τριήμερου σεμιναρίου, με τίτλο «Match and Develop a Startup», για την καθοδήγηση και δικτύωση ερευνητικών ομάδων και startups. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 7-9 Απριλίου 2017, σε συνεργασία με την Προθερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας OK! Thess (Κομοτηνής 2 και Μαρία Κάλλας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.auth.gr/news/anouncements/23723