Προτάσεις στήριξης των μικρών κατασκευαστών σκυροδέματος

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΡΧΕΙΟΥ

Προτάσεις για την ομαλή προσαρμογή στον νέο Εθνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος των μικρών κατασκευαστών, κατέθεσε ο βουλευτής Β’     Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μάρδας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με αφορμή επιστολή κατασκευαστών σκυροδέματος της περιοχής της Θεσσαλονίκης και μετά από συνεργασία που είχε για τον σκοπό αυτό με τον Γεν. Γραμματέα Υποδομών  τον κο Γ. Δέδε, ο κ. Μάρδας διαμόρφωσε σχετική εισήγηση. Αυτή επιδιώκει, εκτός των άλλων, να βελτιώσει τους όρους που τίθενται από τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, (ΚΤΣ 2016) αναφορικά με την απαίτηση για επένδυση σε σχετικό εξοπλισμό, όπως εργαστήριο σκυροδέματος, γεφυροπλάστιγγες κ.λ.π κάτι που επιβάλλεται να λάβει χώρα ανά εγκατάσταση. Ειδικότερα στο θέμα αυτό, ο κ. Μάρδας πρότεινε:

1-      Να δοθεί ένας ικανοποιητικός μεταβατικός χρόνος (2-3 έτη με δυνατότητα παράτασης ένα ακόμη έτος) έως την ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης.

2-      Θα μπορούσε να προβλεφθεί ένας ενισχυμένος συντελεστής αποσβέσεων για τις εν λόγω επενδύσεις, της τάξης του 200% καθ’ υπέρβαση των ισχυουσών διατάξεων, πρόταση που πρέπει να συζητηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών.

3-      Θα μπορούσε επίσης να προβλεπόταν ένταξη της συγκεκριμένης επένδυσης σε πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣΣ), κατά τα πρότυπα άλλων παλαιότερων προγραμμάτων όπως το ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ, το πρόγραμμα τοποθέτησης συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων κ.ά. Μια λοιπόν κοινοτική συνδρομή στο συνολικό κόστος της επένδυσης άνω του 50%, θα απάλυνε τα βάρη της νέας επένδυσης.

4-      Να προβλεφθεί η από κοινού αγορά και χρήση του ακριβού αυτού εξοπλισμού από 2-5 παραγωγικές εταιρίες σκυροδέματος. Αν οι επενδύσεις της μορφής αυτής ενταχθούν σε πρόγραμμα ΣΕΣΣ, η προτεινόμενη συνέργεια, η οποία μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους χώρους, μπορεί να αποτελεί ενισχυτικό στοιχείο της βαθμολογίας της πρότασης.

Τέλος, επισημάνθηκαν οι επιπτώσεις της αλλαγής της σύνθεσης του μπετόν, λόγω του νέου ΚΤΣ 2016.